Kanaryalar Kucukbahar.com 2015-08-21T23:58:35+00:00
KANARYANIN TARİHÇESİ

Bugün bildiğimiz kanaryanın bütün farklı türleri yabani kanaryadan (Serinus canarius) üretilmiştir. 11-12 cm uzunluğunda olan bu kuşa ait ilk bilgi, Kanarya Adaları’ndan getirilen çok güzel ötüşlü bir kuşun tanıtıldığı Gesner’ in “Historia Animalium (1555)” sındadır. Levha 1 de görüleceği gibi bu kuş görünüş olarak oldukça şekilsizdir ve günümüz kanaryalarıyla kıyaslandığında yetiştiricilerin bu kuştan günümüz kanaryalarını elde etmek için ne kadar uğraştıkları ortaya çıkar.

1478’ de Kanarya Adaları İspanyollar tarafından zaptedildi ve çok sayıda yabani kanarya İspanya’ ya getirildi. Ötmekte olan bu kanaryalar oldukça sevildi ve zengin İspanyollar bu çok tatlı ev hayvanları için yüksek fiyatlar ödediler. Böylece, burada karlı bir ticaret gelişti ve kanaryalar bütün Avrupa’ ya ihraç edildi. İspanyollar yalnızca erkek kuşları satmaya dikkat ettiler ve böylece yüzyıl kadar bir sürede tekeli ellerinde bulundurdular. Ancak 16. yüzyılın ortasında, 1622’ de Roma’ da yayınlanan Giovanni Pietro Olina’ nın Ueceliera’ sından bildiğimiz kadarıyla bütün bunlar son buldu. Leghorn’ a gitmek üzere hareket eden ve çok sayıda kanarya taşıyan bir İspanyol gemisi kazaya uğradı; kuşların pek çoğu kaçtı yada serbest bırakıldı ve bunlar sık esen rüzgarlarla, yaşama koşullarını ideal buldukları ve üremeye başladıkları Elba adasına uçuruldular ve burada önemli ölçüde çoğaldılar. Çok geçmeden burada İtalyanlar tarafından bulundular. İtalyan bunları, İtalya’ da satmakla kalmayıp çok sayıda üretmeye de başladılar ve öncelikle Orta Avrupa Ülkelerinin hepsine, daha sonra Rusya ve İngiltere dahil Avrupa’ nın diğer ülkelerine ihraç ettiler. 17. yüzyılın ortalarında Almanlar da, daha sonra Roller Kanarya olarak geliştirilen Alman kuşları denen kanaryaları ihraç ediyorlardı.

1730 sıralarında Hervieux, 20 kanarya türü ve diğer bazı kuşların listesini yaptı. Ancak bunlar renk türleri kadar seçkin kuşlar değildi. Bu türler arasına dahil edilenler, Lizard ve London Fancy; hatta tarçın renkli kanaryalar, tepeliler ve beyaz renkli kanaryalar da vardı. Tepelilerden sık sık sözedilmiştir. Ancak bu kuşlar çok muhtemel olarak farklı idi. Bunun gibi, London Fancy koyu siyah noktalı sarı olarak tasvir edilmiştir. Oysa bu kuşu kanatları ve kuyruğu koyu siyah olan bir sarı kuş olarak tanımaktayız.

Kanarya merakı gerçek olarak 18. yüzyılda başladı. O zamanlarda zengin kişiler bunları, ötüşlerinin güzelliği için büyük kuşhanelerde beslerdi. Bugün ise çalışan kesim bunları küçük kafeslerde beslemektedir. Böylece kanaryaya büyük bir merak gelişti. Bütün bu yıllar boyunca kanarya sevecenliğini korudu ve bugün muhabbet kuşları ile rekabet halinde olmasına karşın, daha önceki yıllarda olduğundan daha çok kanarya yetiştirilmektedir. Muhabbet kuşlarının bir numaralı ev kuşu olmalarına karşın, İngiltere’ deki en karışık şovlarda bile kanaryalar, muhabbet kuşlarından sayıca daha önde gelir.

Evcil kanarya (Serinus canarius domesticus), Kanarya Adaları ve Azor Adaları’nda bulunan yaban kanaryasının (Serinus canarius canarius) yani Atlantik Kanaryası’nın soyundan gelmiştir. Yaban kanaryaları, 1478 kadar eski tarihlerde İspanya’ya getirilmiştir. Avrupalı kanarya üreticileri ötüş kanaryalarını geliştirme çalışmaları yaptılar. İlk evcil ötüş kanaryaları bu gün çok iyi bilinen Roller kanaryalarıdır. Ötüş kanaryaları Almanya’da, Hollanda ve Beiçika’da geliştirilmiştir. Harz Dağları’ndaki Alman madenciler, kanaryaların evcilleştirilmesinde ve diğer ülkelere dağılmasında önemli bir rol oynamıştır. Madenciler bu  kanaryaları kömür madenlerinde zehirli gazların fark edilmesinde kullanmışlar ve kanarya hayranları olmuşlardır. Kanaryalar havadaki zehirli gazlara karşı insanlardan daha duyarlıdırlar Bu nedenle, eğer kuşlar aniden ölürse, madenciler oranın derhal boşaltılması gerektiğini biliyordu.

Kanarya sevenler, 18. Yüzyılın ilk yarısında yavaş yavaş çok sayıda renk türlerini ortaya çıkardılar. İngiltere’deki üreticiler tip (vücut ve şekil) ve tepeli kanaryalar üzerinde çalıştılar. Fransa, İspanya ve İtalya’da kıvırcık kanaryalar geliştirildi. Kırmızı İsketelerle eşleştirmeler yapılarak kırmızı föktörlü kanaryalar ortaya çıkartıldı.

Kanaryalar, Amerika Birleşik Devletlerine düzenli olarak ithal edilen ilk kuşlardır. Kayıtlar 1900’lü yıllara kadar geriye gider. Bu dönemde Amerika’ya her yıl ortalama 70.000 kanarya getirilmiştir. Buna rağmen maalesef yüzyıllarca Avrupa’da hayranlık uyandıran şov olgunluğu derecesine gelememiştir.

Kanaryaların teşhir edildiği şov ve yarışmalarda halen Avrupa’nın bir çok şehrinde kuş severlerin oldukça büyük kalabalık hayranları görülür.

Yaban kanaryaları, küçük koruluklu ve çalılıklı açık alanlarda yaşar. Tüyleri, kanatlarında ve üst kesimlerinde siyah renkte çizgili olmak üzere grimsi yeşil renklidir. Bunlar genellikle küçük gruplar oluşturur ve havada ondüleli rotalar çizerek uçuşurlar. Çalılıklar ya da küçük ağaçların kalın bir dalına yuva yaparlar. Yaban kanaryalarının ötüşü; hızlı serili, yüksek perdeden triller ve metalik seslerden oluşur. Bunlar; Avrupa Kanaryası (Serinus serinus) ile Afrika Yeşil Ötücü İspinozu yani Sarı Alınlı Kanarya (Crithagra mozambicus) ile de oldukça yakın akrabadır.

Kanaryalar tarihsel olarak, ses, renk ve tip türleri olarak üretilmiştir. Bazı üreticiler, bunların bazı özelliklerinin bir arada olmasını arzu ederek üretim yapmışlar, ancak bu her bir bireyin karmaşık kalıtım örnekleri nedeni ile çok zordur.

Ötüş için üretlen en yaygın kanaryalar Roller ırkıdır. Bununla birlikte, Timbrado ve Malinua ya da Waterslager da çok tutulan ırklardır. Ayrıca, American Singer ve Russian Singer kanaryaları bu listeye katılan yeni ötüş kanaryalarıdır.

Renk için üretilen kanaryalar; sarı ya da beyaz zemin renklilere karşı turuncudan kırmızıya kadar değişen zemin renkli (Kırmızı İskete’den türetilen melezler) kırmızı faktörlü kanaryalar olmak üzere iki ana gruba ayrılabilir. Yaban Kanaryası’nın orijinal renkleri, sarı zemin üzerinde koyu siyah ya da kahverengi pigmentler içerir. Pigmentli ya da melanin adı, ekseri, sırtlarında koyu pigment örnekleri taşıyan kuşları tanımlamak üzere kullanılır. Sadece açık zemin renkleri gösteren açık renkli kuşlar, lipokrom olarak tanımlanır.

Mutasyonla sarı zemin rengini kaybetmiş kuşlar, beyaz bir zemine sahiptir. 1920’lerde, evcil kanaryalar ile tüylerinde kırmızı ya da pembe renklenme oluşturan genleri ortaya çıkaran İskete’lerle melezlendirme çalışmaları yapılmıştır. Sadece kırmızı ya da pembe renklenmeyi sağlayacak olan ve Kırmızı Faktör olarak tanımlanan bu özellik, renk mamaları ile daha belirgin hale gelir.

Lipokrom olarak en iyi bilinen renk türü sarı renktir ve bu kuşlar çok yaygın olarak beslenmektedir.

En ödüllü sarı şov  kanaryaları, gaga ve ayaklarında bile hiçbir koyu pigment bulunmayanlardır.

Beyaz kuşlar, uçuş ve kuyruk tüylerinin sapları dışında tüm sarı pigmentlerini kaybetmiştir. İngiliz  beyazı farklı bir mutasyondur ve hiç bir yerinde sarısı yoktur. Turuncu ve turuncu kırmızı kanaryalar yoğun tek düze renklenmeye sahiptir. Sarı ya da kırmızının renk derecesindeki farklılıklar, tüylerin uzunluğuna ve her bir tüyün ucuna kadar sarı rengin uzanıp uzanmadığına bağlı olabilir. Daha açık renk dereceleri, kalın tüy ya da donuk ya da fildişi olarak tanımlanabilir. Renklerin yoğunluk derecesi şov kuşlarında da tasnif edilmiştir.

Pigmentli ya da melanin kanaryalar, siyah ve kahverengi pigmentlerden birisine  sahiptir ve altı farklı tür şeklinde ayrılrlar. Yeşil (sarı bir zemin üzerinde kahverengi ve siyah pigmentler),  Mavi ( beyaz bir zemin üzerinde siyah ve kahverengi pigmentler), Bronz (Turuncu ya da Kırmızı turuncu bir zemin üzerinde siyah ve kahverengi pigmentler), Altın Tarçıni ( sarı bir zemin üzerinde kahverengi pigment), Gümüş Tarçıni (beyaz bir zemin üzerinde kahverengi pigment) ya da Turuncu Tarçıni (turuncu zemin rengi üzerinde kahverengi pigment). Daha açık renkli pigmentli kanaryalara pastel ya da opal denir.

Mozaik mutasyonlar, papağanların iki renkli mutasyonlarına benzer. Açık renkli kuşlarda ana renk beyazdır. İkinci renk sarı ya da kırmızı olmak üzere kuşun yüzünde, omuz başlarında, göğsünde ve kuyruk üstünde bulunur. İkinci renkler, yani kırmızı ya da sarı renklenme dişi moziklerin yüzlerinde gözün yanında sadece bir sürme, erkeklerde ise Saka Kuşlarında olduğu gibi bir maske oluşturacak şekildedir.

Tip ırkları  olarak üretilen kanaryalar;  vücut şekilleri ve tüy örnekleri alışılmışın dışında olan kuşlardır. Border, Gloster, Yorkshire ve Norwich gibi İngiliz ırkları; Paris Kıvırcığı, Hollanda Kıvırcığı, Padovan, Gibber Italicus gibi Kıvırcık Kanaryalar ve Lizard gibi desenli kanaryalar vardır. Kıvırcık kanaryalar, odukça uzun tüylere, özellikle sırtlarında simetrik olması istenen kıvırcıklıklara sahiptir. Tırnakları bile uzun ve kıvrıktır. Bazıları tepelidir ve çeşitli renkleri elde edilebilir. İlaveten kıvırcık kanaryalar 23 cm (9 inç) büyüklüğünde olabilir. İngiliz ırkları vücut tipleri olarak üretilen türlerdir. Norwich büyük, ağır vücutlu ve yoğun yumuşak tüylü bir kuştur. Yorkshire, çok dik duruşlu ince bir kuştur, sıkı tüyleri ve ona aristokrat bir görünüş veren uzun bacakları vardır.

Tepeli Goster, önden sarkık saça sahip bir kuşa benzeyen, 11 cm büyüklüğünde küçük bir ırktır. Lizard Kanaryası, sırtında pula benzeyen bir desen örneğine sahip bir kanarya ırkıdır.

Belçika Kamburu, bir akbabanın boynu ile uzun bir Yorkshire bir kuş görünümlü deformasyona uğramış tuhaf bir kuştur. Bu ırk, Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra ortadan kaybolmuştu.

Bir kanarya satın alırken onun hareketli ve canlı olup olmadığına bakın. Öten bir kanarya istiyorsanız, bir erkek kanarya alın. Dişiler, nadiren bir erkek gibi ötebilir. Kuşun tüyleri, düzgün ve parlak, gözler parlak olmalıdır. Kanaryayı yakalayın ve ters çevirerek göğüs ve karnını inceleyin. Göğüs kemiği çok ince çıkıntılı olabilir. Kuşu kulağınıza tutarak, solunum hastalıklarının belirteci olan hırıltılar olup olmadığına bakın.

Kanaryalar boyut olarak, 11 cm olan Gloster boyutundan 23 cm olan Pariziyen hatta 25 cm olan Agi boyutuna kadar değişebilir. Ağırlıkları da 12 gr  ile 30 gr arasında değişir.

Kanaryalar, insanların kafeslerinde onlara hayran oldukları ev hayvanlarıdır. Bunlar oldukça evcil olmalarına karşın, tipik munis hayvanlar değildir ve ele alınmaktan hoşlanmazlar.