Irk Kanaryaları Kucukbahar.com 2015-09-11T12:54:48+00:00

A. DÜZ TÜYLÜ TÜRLER:

 

2.      BELÇİKA KAMBUR KANARYASI (Belgium Fancy Canary)

Belçika Kambur Kanaryası’nın Puanları:

Vücut Vücut uzun ve giderek incelen biçimde. Omuzlar, yüksek, iyi yerleşmiş ve iyice dolgun. Sırt uzun, geniş, iyice dolgun ve dik. Göğüs çıkıntılı ve iyice dolgun.

25

Kafa ve Boyun Kafa küçük, oval, dar ve perdahlı. Boyun  uzun, ince ve ileri uzatmış vaziyette.

12

Boyut Gaganın ucundan kuyruğun sonuna kadar  17–18 cm

5

Bacaklar Uzun, ince ve dik

5

Kuyruk Uzun, dik, sıkıca yapışık, bükülmez ve  uçta kapalı

5

Kondüsyon ve Tüy Kalitesi Temiz , canlı ve hareketli. Tüyleri düz ve kıvırcıklık yok.

8

Duruş Pozisyonunda Sunum Duruş: Rahat ve emin (10 Puan)

Boyun: İnce ve iyice uzamış (10 Puan)

Bacaklar: Dik ve bükülmez (4)    Omuzlar: Yüksek (10)

 Kafa: Aşağı indirilmiş (6 )

40

Toplam Puan 100

                                       Belçika Kanaryası’nın Standard Tanımı

Duruş

Çalışma/gösteri pozisyonunda kuş ileri boynunu ileri doğru uzatır, “7” rakamı şekline uygun olarak biraz kendini ayakları üzerine çeker ve omuzlarını yükseltir, Arkadan bakıldığında kafa görülmemelidir. Sırt kuyruğu ile düz bir hat oluşturur. Bacaklar, hafifçe eğik olmalıdır.

Şekil

Göğüs: arkadan ve yandan bakıldığında uzun ve geniş üçgen şeklinde, Sırt: tam da içi boş olmadan geniş ne de yuvarlak.Omuzlar: geniş ve highWings: uzun, vücut..yakın oturan

Kafa

Küçük ve oval.

Boyun

Uzun ve ince.

Plumage

Düz tüylü. Kırmızı dışına tüm renklerine izin verilir.

Boyut

17 – 18 cm

Bacaklar

Uzun, hafifçe eğik, iyice tüylü. Uyluklar vücut içine iyice yerleşmiş.

Kuyruk

Uzun, düz ve dar. Kuyruk ve sırt düz bir çizgi oluşturur

YARIŞMA KAFESİ:

Biri yukarıda diğeri aşağıda olmak üzere 12 mm çağında 2 tünekli tünel tipi yarışma kafesi.

 

4.      BORDER FENSİ KANARYASI (Border Fancy Canary)

          beyaz border border2

Vücut                                                                                               15 puan

Renk                                                                                                15 puan

Duruş/ Tavır                                                                                   15 puan

Kafa/ Boyun                                                                                   10 puan

Kanatlar                                                                                          10 puan

Tüyleri                                                                                             10 puan

Sağlık/ Kondisyon                                                                           10 puan

Bacaklar ve Ayaklar                                                                          5 puan

Kuyruk                                                                                                5 puan

Boyut                                                                                                  5 puan

Toplam                                                                                           100 puan

                              Border Fancy Kanaryası’nın Standard Tanımı

Vücut

İyice  dolgun ve güzel bir şekilde kuyruk noktasına doğru omuzlar üzerinden tatlı, düzgün bir yükselimden gelen aşağı doğru  yumuşak bir düşüş eğrisi içinde uzanan bir vücut. Göğüs de hafifçe yuvarlak, ancak fazla değil. Her zaman aşağıya doğru olmak Kuyruk köküne doğru olan eğri hat her zaman aşağı doğru olmalı. Vücudun Üstten ve arkadan bakıldığında vücut simetrik olarak armut şeklinde olmalıdır.

Renk

Renk tonu bakımından baştanbaşa mümkün olduğunca  zengin, yumuşak ve saf.  Renk maması verilmesi yasaklanmıştır. Renk maması verildiğine dair en ufak bir iz  göstermesi kuşun diskalifiye nedenidir.

Duruş ve Tavır

Yarı dik, 60º açıyla bir duruş. Canlı ve gösterişli, başın tam duruşu ile

Kafa

Hangi açıdan bakılırsa bakılsın iyice yuvarlak bir kafa, gaga zarif, gözler temiz ve kafanın merkez noktasının çok az önünde alt ve üst gaganın arasından geçen hayali bir çizginin üzerinde yer alır.

Boyun

Kafa ile uyum içinde ve düzgün vücut hatları içine akan ve yeterli uzunlukta, başın taşınması için serbest, gösterişli bir görünüm verir.

Kanatlar

Sıkı ve vücuda yapışık şekilde  taşınmalı, sırt örtüsü, birincil ve ikincil uçuş tüyleri uçlarda birleşmelidir. Dış uçuş tüy uçları  kuyruk kökünde birleşmelidir. Birincil ve ikincil uçuş tüylerinde işaret edildiği gibi.

Tüyleri

Kalite olarak, yakın, sıkı ve ince, düz, ipeğimsi parlak bir görüntü sunar, kaş, kıvırcıklık ve sertlik olmadan.

Sağlık ve Kondisyon

Durumu ve temizliği nedeniyle ağırlığı olacaktır

Bacaklar ve Ayaklar

Orta uzunlukta ve biraz uyluk gösteren, bacaklar, ince olmalı henüz kuşun büyüklüğü ile uyum içinde ve  şen, neşeli bir duruşa izin verir olmalıdır.. Ayakları bacaklar ile bir tutarsak her ikisi de temiz ve hatasız olması gerekir.

Kuyruk

Sıkı paketlenmiş ve dar, güzel yuvarlak ve kök içinde iyice dolgun olmalı.

Boyut

Kafanın üstünden kuyruk ucuna kadar ideal uzunluk 14,5 cm’dir. Uzunluk,  orantılı ve kuşun diğer özellikleri ile denge içinde olmalıdır.

YARIŞMA KAFESİ: 6 tel aralıklı, 14 mm çapında 2 yuvarlak tünekli , Border tipi yarışma kafesi.

5.      FIFE FANSİ KANARYASI (Fife Fancy Canary)

          

Boyut                                                                                                        25 puan

Kafa                                                                                                          10 puan

Vücut                                                                                                         10 puan

Kanatlar                                                                                                    10 puan

Tüyleri                                                                                                       10 puan

Renk                                                                                                          10 puan

Duruş, tavır                                                                                               10 puan

Bacaklar                                                                                                      5 puan

Kuyruk                                                                                                         5 puan

Sağlık ve Kondisyon                                                                                   5 puan

Toplam                                                                                                    100 puan

                                     Fife Fancy Kanaryası’nın Standard Tanımı

Boyut

11 cm geçmeyecek.

Kafa

Küçük, yuvarlak ve zarif, gaga ince, kafanın yuvarlaklığı ve vücut göre gözler merkezi.

Vücut

İyice dolgun ve güzel bir şekilde yuvarlak, omuzlar üzerinde hafif bir yükselimden kuyruk noktasına kadar hemen hemen düz bir hat içinde akar,  göğüs de yuvarlaktır, ancak ne kaba ne de çıkıntılıdır.

Kanatlar

Sıkı ve vücuda yapışmış şekilde taşınır, kuyruk kökünün hemen altında uçlarda birleşirler.

Tüyleri

Sıkı, pekişmiş, kalite olarak mükemmel.

Renk

Renk tonu olarak baştan başa mümkün olduğunca zengin, yumuşak ve saf düzeyde , ancak, renk maması ile verilmiş gibi aşırı koyu ve kötü olması MEN EDİLMİŞTİR.

Duruş, tavır

Yarı dik, 60º açıyla duruş. Neşeli, kafanın tam dengeli duruşu ile gösterişli.

Bacaklar

Orta uzunlukta, biraz uyluk gösterir.

Kuyruk

Sıkı paketlenmiş ve dar, iyice yuvarlak ve kuyruk kökünde dolgun

Sağlık ve Kondisyon

Durumu ve temizliği nedeniyle değerlendirme yapılır.

YARIŞMA KAFESİ: 5 tel aralıklı, 12 mm çaplı, 2 yuvarlak tünekli Border tipi yarışma kafesi.

 

6.      IRIS FANSİ KANARYASI (Irish Fancy Canary)

Kafa                                                                                                  25 puan

Vücut                                                                                                 15 puan

Tüyleri                                                                                               15 puan

Hareket                                                                                             15 puan

Kuyruk                                                                                               10 puan

Bacaklar                                                                                               5 puan

Genel Kondisyon                                                                                15 puan

Toplam                                                                                             100 puan

                                    Irish Fancy Kanaryası’nın Standart Tanımı

Kafa

Small, narrow and neat, showing a slight frontal rise from a small beak. Eyes distinctly visible

Küçük, dar ve zarif, küçük bir gagadan yükselen hafif bir alın görünür. Gözler belirgin şekilde görünür.

Vücut

Omuzlar arası genişlik 33 mm. Uzunluğu 12,7 cm. Vücudun orantılı olarak konik. Kanatları sıkıca paketlenmiş. Boyun görünür.

Tüyleri

Birbirine yakın, sıkı ve iyi doğal renk, açık bir taslak görüntüleniyor.

Hareket

Atik, hızlı ve canlı hareketleri. Tünekte duruş  65º  – 75º .

Kuyruk

Sıkıca paketlenmiş ve iyi taşınmış.

Bacaklar

Orta uzunlukta, uyluk görünür.

Genel Kondisyon

Temiz ve sağlıklı. Kırmızı dışında tüm renklerine (renk maması ile beslenmesi yasaktır)

dışında izin verilir.

YARIŞMA KAFESİ: 12 cm aralıklı, 12 mm çapında 2 yuvarlak tünekli Renk Kanaryaları

tipinde yarışma kafesi

7.      İSKOÇ KAMBUR KANARYASI (Scotch Fancy Canary)

          

Tavır/ Sakinlik ve Hareketlilik                                                           25 puan

Duruş                                                                                                   20 puan 

Omuzlar/ Sırt                                                                                      20 puan

Kafa/ Boyun                                                                                        10 puan

 Boyut                                                                                                  10 puan 

Kalite/ Kondisyon                                                                               10 puan 

Kuyruk                                                                                                   5 puan 

Toplam                                                                                              100 puan

                            Scotch Fancy Kanaryası’nın Standard Tanımı

Tavır, Soğukkanlılık ve Hareketlilik

Yüksek bir çember oluşturarak, iyice yukarı yükselmiş. Cesur, özgür ve neşeli tavırlı, hayat dolu ve hareketli.

Duruş

Vücudu uzun ve giderek incelir, yarım daire şeklinde kavisli, yukarı doğru dış bükey ve içeriye doğru iç bükey, kapalı, kısa ve sıkı olan temiz bir ana hat tüylü. Bacaklar geriye doğru iyice yerleşmiş ve uylukları tamamen görülür.

Omuzlar ve Sırt

Omuzlar yüksek, dar ve iyice yuvarlak, kanat başları arasında hiçbir çöküntü göstermez. Uzun, dar, omuzlardan kuyruğa kadar iyice dolgun sırt.

Kafa ve Boyun

Küçük, zarif, yılan gibi bir kafa, uzun gittikçe incelen  boyunlu.

Boyut

Yaklaşık 17 cm

Kalite ve Kondisyon

Temiz ve sağlıklı, mükemmel durumda. Kırmızı dışında tüm renklerine izin verilir.

Kuyruk

Uzun, dar, sıkıca paketlenmiş ve tüneğin altına  iyice kavislenmiş.

YARIŞMA KAFESİ: 7 tel aralıklı, 12 mm çaplı, 2 yuvarlak tünekli Border tipi yarışma kafesi.

 

8.      JAPON HOSO KANARYASI (Japanese Hoso Canary)

           japon_hoso japon_hoso_1

Tip                                                                                                      25 puan

Duruş/ Tavır                                                                                      20 puan

Boyut                                                                                                  20 puan

Omuzlar/ Sırt                                                                                     15 puan

Kafa/ Boyun                                                                                       10 puan

Kuyruk                                                                                                  5 puan

Kondisyon                                                                                             5 puan

Toplam                                                                                             100 puan

                                     Japon Hoso Kanaryası’nın Standard Tanımı

Tip:

Dar, silindirik gövdeli. Kıvırcık tüylere İzin verilmez.

Duruş ve Tavır:

Sadece uylukları görünür yarım ay şeklinde,  bacaklar, hafifçe eğik. Çok hareketli gösterişli bir duruş.

Boyut:

Maksimum 11.5 cm.

Omuzlar ve Sırt:

Omuzlar yükseğe yerleşmiş, dar ve oldukça yuvarlak, kanat başları arasında hiçbir çöküntü göstermemeli. Sırt ve vücut bir kavis yapacak şekilde oldukça yuvarlak.

Kafa:

Küçük, oval ve yılan gibi.

Boyun:

Uzun ve ince.

Kuyruk:

Tünek altında mümkün olduğunca içe doğru kıvrılmış. Uçları biraz açık.

Kondisyon:

Temiz ve sağlıklı. Tüm renklerine izin verilir. Sıkı, uygun tüyler.

YARIŞMA KAFESİ: 5 tel aralıklı, 12 mm çapında 2 tünekli Border tipi yarışma kafesi.

10.    LİZARD KANARYASI (Lizard Canary)

          

Pullar                                                                                                       25 puan

Tüy Kalitesi                                                                                              15 puan

Göğüs ( Kürekcikler )                                                                             10 puan

Zemin rengi                                                                                              10 puan

Kanatlar ve Kuyruk                                                                                  10 puan

Kep                                                                                                            10 puan

Örtü tüyleri                                                                                                 5 puan

Göz çizgisi                                                                                                   5 puan

Gaga, bacaklar, ayaklar                                                                             5 puan 

Düzenlilik, sunuş ve boyut                                                                         5 puan

Toplam                                                                                                   100 puan

                                               Lizard Kanaryası’nın Standard Tanımı

Pullar

Küçük siyah beneklerden oluşan diziler Lizard kanaryasının en önemli karakteristiğini oluşturur. Her pul temiz ve belirgin ve mümkün olduğunca siyah olmalıdır. Pullar kepten başlayarak kanat örtülerine kadar mükemmel düz hatlar şeklinde devam etmeli, bir biri ardı sıra gelen pullar boyuna yakın olandan giderek daha büyük olmalıdır.

Tüy Kalitesi

İnce ve yumuşak olmalı ve hiç bir şekilde kabalık ya da gevşeklik sunmadan vücuda sıkıca yapışık olmalıdır.

Göğüs (Kürekcikler)

Kürekçikler göğüs ve yanların işaretleridir. Bunlar, temiz ve bir diğerinden farklı ve çizgisel olmalıdır.

Zemin Rengi

Zemin rengi koyu ve eşit şekilde dağılım göstermelidir, işaretlerin  karakteristik desenlerinden  ayrı olmak zorundadır. İnce tüy (Gold) için koyu sarı, Kalın tüy (Silver) için hafif kahverengimsi sarı, Mavi için beyaz .

Kanatlar ve Kuyruk

Kanat tüyleri sıkıdır ve vücuda sıkıca yapışıktır. Uçları sırtın ortası aşağısında düz bir hat içinde birleşmelidir. Bunlar neredeyse siyah görünecek kadar koyu renklidir. Kuyruk dar, düz ve temiz, kanat tüyleri aynı renktedir.

Kep

Kafa oldukça büyük,  yuvarlak ve üstü dolgun. Kep, üst gaganın dibinden başlayarak kafatasının dibine kadar devam eder ve kenarları açıkça belirgin oval şekillidir . Açık bir kep, kepi mükemmel şekilde açık renklidir. Kırık bir kep kepin açık renk alanın tanımlı oval şekli içinde az ya da çok koyu renk tüylerle bozulduğu kep şeklidir. Kepsizkafanın üstündeki açık renkli kepin tamamen bulunmadığı, onun yerine normal desenli koyu renk tüylerin yer aldığı kep biçimidir.  Açık renk kepli  veya kepsiz erkekler ve dişiler, tümü eşit standarttadır ve kırık kepli kuşlar, sadece kep için verilen 10 puan kaybedecektir.

Örtü Tüyleri

Kanat köklerinin tüyleri ve örtü tüylerinin renk  şeriti, siyah ve belirgin şekilde oyalı olmalıdır.

Göz Çizgisi

Kuşun gözü üzerinden geçen koyu renk tüylerden oluşan ve kepin görüntüsü için iyi bitiş veren bir hat.

Gaga, Bacaklar ve Ayaklar

Gaga, bacaklar ve ayaklar  koyu renk.

Düzenlilik, Sunuş ve Boyut

Düzenli ve düzgün sunumlu. Mükemmel durumda. Boyutu 12.5 cm i geçmeyecek.

YARIŞMA KAFESİ: 12 cm aralıklı, 12 mm çapında, 2 yuvarlak tünekli, Renk Kanaryaları tipi yarışma kafesi

11.    LLARGUET KANARYASI (Llarguet Canary)

         

Duruş                                                                                                  20 puan

Vücut/ Göğüs/ Sırt                                                                             20 puan

Kanatlar/ Kuyruk                                                                                15 puan

Boyut                                                                                                   15 puan

Kafa/ Boyun                                                                                        10 puan

Tüyleri/ Renk                                                                                      10 puan

Bacaklar                                                                                                5 puan 

Kondisyon                                                                                              5 puan 

Toplam                                                                                              100 puan

                            İspanyol Llarguet Kanaryası’nın Standart Tanımı

Duruş

Dik. 60º lik bir açıyla duruş

Vücut

İyi uzamış, formda biraz silindirik, ince.

Göğüs

Dar, ince, hiçbir yuvarlaklık göstermez.

Sırt

Dar, ince, gösterilen hiçbir yuvarlaklık.

Kanatlar

Çok uzun, çaprazlama yapmadan vücuda sıkıca yapışmış şekilde taşınır.

Kuyruk

Çok uzun, dar, sonu çatal şeklinde.

Boyut

En az 17 cm.

Kafa

Küçük, oval. Gaga konik ve orantılı.

Boyun

Orta uzunlukta, ince, kafanın vücuttan ayrımı görülür.

Tüyleri

Kısa, düz, sıkı ve vücuda sıkıca yapışmış.

Renk

Renk maması ile beslenmesi dahil tüm renklerine izin verilir.

Bacaklar

Uzun, hafifçe eğik, iyice tüylü uyluklar görünmeli.

Kondisyon

Temiz ve sağlıklı, kafese iyice alışkın.

YARIŞMA KAFESİ: Biri yukarıda diğeri aşağıda olmak üzere, 12 mm çaplı, 2 yuvarlak tünekli tünel tipi yarışma kafesi.

 

 

14.    NORVİÇ KANARYASI (Norwich Canary)

          

Şekil – Tip:                                                                                               25 puan    

Sunum/ Boyut/ Tüy Kalitesi:                                                                  20 puan

Ense ve Boyun                                                                                         10 puan

Kafa                                                                                                         10 puan

Kanatlar                                                                                                   10 puan

Renk                                                                                                         10 puan   

Kuyruk                                                                                                        5 puan

Bacaklar ve Ayaklar                                                                                   5 puan

Kondisyon                                                                                                   5 puan

Toplam                                                                                                    100 puan

                                             Norwich Kanaryası’nın Standard Tanımı

Şekil – Tip / Sunum/ Boyut

Kısa ve tıknaz. Sırt, enine doğru hafif bir yükselim  gösterir, geniş ve iyice dolgun. Göğüs geniş ve kalın, geniş kavisli bir ön vererek ve altını süpürerek tam bir kavis içinden kuyruğa kadar. Ayakta ne çok dik duruşta, ne de fazla çömelmiş, sabit bir pozisyonda. Boyut: 16 cm 16.5 cm. Duruş: 45° lik bir açıyla.

Tüy Kalitesi

Sıkı ve ince dokuda, gerekli düzgün bir konturu vermek üzere düz ve ipeğimsi tüyleri sunar.

Ense ve Boyun

Kısa ve kalın, kafatası arkasından omuzların üstüne kadar ve tüm boğazından göğüs içine kadar devam eder..

Kafa

Duruşu nispeten cesur ve iddialı. Zarif, kısa bir gagadan yükselen büyük bir alın. Kafatası  üzerinde ve boyunca iyice yuvarlaklaşmış olmalı. Yanaklar dolgun ve temiz özellikli, göz iyi yerleşmiş ve belirgin olmalı.

Kanatlar

Kısa ve iyice tutturulmuş, uçlarda hafifçe birleşmeli , kuyruk üstünde rahat bir şekilde sıkıca oturmalı.

Renk

Zengin, parlak  ve baştan aşağı aynı seviyede, parlak ya da çok parlak. İnce tüylüler  koyu turuncu bir renkte. Kalın tüylüler zemin renginde ve iyice solgun renkte.

Kuyruk

Kısa, sıkıca paketlenmiş ve kök bölgesinde. Vücutla tek bir parça imiş görüntüsü vererek kımıldamadan taşınmış.

Bacaklar ve Ayaklar

Geriye doğru iyice yerleşmiş. Ayaklar mükemmel

Kondisyon

Mükemmel sağlıkta. Tıknaz, hareketli sıçrayan.

YARIŞMA KAFESİ: 12 mm çapında, 2 yuvarlak tünekli, Renk Kanaryaları tipi yarışma kafesi

15.    RAZA ESPANOLA KANARYASI (Raza Espanola Canary)

          

Boyut                                                                                                       25 puan 

Göğüs ve Sırt                                                                                           25 puan 

Kafa/ Boyun                                                                                            10 puan 

Kanatlar/ Kuyruk                                                                                    10 puan 

Bacaklar                                                                                                   10 puan

 Tüyleri                                                                                                     10 puan 

Duruş/ Hareket                                                                                          5 puan

Kondisyon                                                                                                   5 puan 

Toplam                                                                                                    100 puan

                                 İspanyol Raza Kanaryası’nın Standard Tanımı

Boyut

Maksimum 11.5 cm.

Göğüs ve Sırt

Sırt dar ve ince. Göğüs sırta uygun.

Kafa

Fıstık gibi küçük.

Boyun

Kısa ve dar, vücuttan iyice ayrılmış.

Kanatlar

Sivri uçları ile uzun, çaprazlama yapmamalı.

Kuyruk

Kuyruk orta uzunlukta, dar ancak uçları açık (balık kuyruğu) .

Bacaklar

Uyluklar görünmeli, kısa ayak parmakları ile bacaklar kısa ve esnek (14 mm).

Tüyleri

Sıkı, düz ve vücuda sıkıca yapışık.

Duruş ve Hareket

Canlı, serbest ve çevik hareketli, duruşu 45 °

Kondisyon

Temiz ve sağlıklı. Kırmızı dışında tüm renklere izin verilir.

YARIŞMA KAFESİ: 5 tel aralıklı,12 mm çaplı 2 yuvarlak tünekli Border  tipi yarışma kafesi.

16.    YORKSHIRE KANARYASI (Yorkshire Canary)

                

Duruş                                                                                                25 puan

Tüyleri                                                                                               25 puan

Kafa                                                                                                   20 puan

Vücut                                                                                                 10 puan

Boyut                                                                                                 10 puan

Kondisyon                                                                                          10 puan

Toplam                                                                                           100 puan

                                     Yorkshire Kanaryası’nın Standard Tanımı

Duruş

Korkusuz tavırla dik duruşlu. Bacaklar bükülme olmadan uzun, sadece az açılı ve kuyruğa doğru hafif kalkık.

Tüyleri

Sık, kısa ve sıkı. Kanatlar orantılı olarak uzun ve eşit bir şekilde aşağıya sırtın ortasına taşınırlar. Sıkı ve sıkıca paketlenmiş kuyruk üzerine kuvvetle yerleşmiş.

Kafa

Dolgun, yuvarlak ve net bir şekilde tanımlanmış. Sırt kafatası kalın ve  omuzların yükselimi ile sırt aynı hatta taşınır. Göz, mümkün olduğunca kafanın merkezine yakın olmalıdır.

Vücut

İyice yuvarlak ve kuyruğa doğru dereceli olarak giderek incelir. Omuz orantılı olarak geniş, yuvarlak ve yukarı yükselmiş şekilde dereceli olarak kafa içine birleşir. Göğüs; omuzların yükselimi ve genişliğine uygun olarak dolgun ve kalın ve zarif ve ince olması istenen gaganın dibine kadar devam eder.

Boyut

Uzunluğu en az 17  cm, uygun simetrik oranlarda.

Kondisyon

Sağlıklı, temiz ve yumuşak tüylü. Renk, saf ve eşit seviyede. Renk maması ile beslenmiş olması dahil tüm renklerine izin verilir.

YARIŞMA KAFESİ: Biri yukarıda diğeri aşağıda olmak üzere, 14 mm çaplı, 2 oval tünekli, tünel tipi yarışma kafesi.

B. DÜZ TÜYLÜ TEPELİ TÜRLER:

17.     ALMAN TEPELİ KANARYASI (German Crest Canary)

     

Tepe                                                                                                    30 puan

Renk                                                                                                    20 puan

Tip ve Boyut                                                                                       15 puan

Tüyler                                                                                                 15 puan

Duruş                                                                                                  10 puan

Kondisyon                                                                                           10 puan

Toplam                                                                                              100 puan

                                        Alman Tepeli Kanaryası’nın Standard Tanımı

Tepe

Kafa şekli ile uyumlu olması gereken tepe  oval olmalıdır. Merkezi noktası küçük ve belirgin olmalıdır. Yandan bakıldığında Tepe, gaga parçası kapsar ve ense üzerine kadar uzanır . Tepe ense üzerine düzgün bir şekilde akmalıdır ve her hangi bir kel yama sunmamalıdır. Gözleri belirgin olmalıdır.

Renk

Renk; Renk Kanaryalarında olduğu gibidir, Renk Kanaryaları standardına göre değerlendirilme yapılır. Abraşlaşmaya izin verilmez. Lipokrom bir kuşun tepesi; açık renk, koyu renk ya da kırçıl olabilir.

Tip ve Boyut

Tip ve şekil, Renk Kanaryaları ile aynıdır. Kanatlar çaprazlama yapmadan vücuda  sıkıca yapışık taşınmalıdır. Boyut; 13.5 ile 14.5 cm. arasındadır.

Tüyleri

Düzenli ve vücuda sıkıca yapışık. Kuyruğu dar ve hafif çatallı; uzunluk kuş ile orantılı olacak.

Duruş

Atik, ancak sağlam, duruş  45 ° açıyla

Kondisyon

Temiz ve mükemmel durumda.

YARIŞMA KAFESİ: 14 cm aralıklı, 12 mm çapında 2 yuvarlak tünekli Renk kanaryaları tipi yarışma kafesi

Lipokromlar için tepede bir ayrıcalık vardır, abraşlığın hiçbir şekline izin verilmez. Takımların oluşturulmasında: Açık renk, koyu renk olabilen tepelerde abraşlığa izin verilir.

18.     GLOSTER FENSİ KANARYASI Gloster Fancy Canary)  

            

Gloster Kanaryasının Puanları:

Tepe, Kafa Tepe gözlerin üzerine kadar düzenli bir şekilde gelmeli. Merkezi nokta küçük ve merkezi olarak yerleşmiş olmalı. Tepe boyunda iyi oturmalıdır. Kafa geniş ve tam yuvarlak olmalı ve kaşlar belirgin olmalıdır. 20
Vücut, Boyun/Ense Sırt iyice dolgun ve biraz yuvarlak , kanatlar vücuda yapışık olmalıdır. Boyun ve ense iyice dolgun ve vücut ile bir bütün halinde olmalı. 20
Boyut En fazla 11 cm 20
Tüy Kalitesi Tüyleri kısa ve sıkı kapanmış olmalı. Kırmızı renk dışında bütün renklerine izin verilir. 15
Duruş Hafif dik, tünekle 450’lik bir açıda durmalıdır. 10
Kuyruk Kısa, dar ve iyi kapanmış olmalıdır. 5
Bacaklar Bacaklar kısa, uylukları gözükmemelidir. 5
Kondüsyon Temiz, sağlıklı ve hareketli. 5
Toplam Puan   100

 

20.    KOLUMBUS FENSİ KANARYASI (Columbus Fency Canary)

                             

Kolumbus Fensi Kanaryasının Puanları:

Tepe, Kafa Tepe yuvarlak ve dolgun, merkezi nokta ve iyice yay yapısı sunar. Kafa yuvarlak, geniş ve dolgun. Boyun ve ense belirgin olmayacak şekilde girintili. 20
Vücut Vücut iyice dolgun ve gergin.  Göğüs iyice dolgun. Sırt biraz yay yapmış. 20
Renk Kırmızı dışında bütün renklerine izin verilir.  Siyah renkli kanat ve kuyruk tüyleri tercih nedenidir. 15
Tüy Kalitesi Tüyleri sıkıca kapalı ve sıkı. 15
Kanatlar, Kuyruk, Bacaklar, Uyluklar Kanatlar kısa, sıkıca kapalı ve çaprazlanmamış. Kuyruk kısa ve ucu küçük bir V şeklinde. Bacaklar kısa ve güçlü yapıda. Uyluklar gözükmez. 10
Boyut 14,5 cm 10
Kondüsyon, Duruş Temiz, sağlıklı ve hareketli. Duruş hafif dikçe. Tünekle 450’lik bir açıda durur. 10
Toplam Puan 100

21.     KREST KANARYASI (Crest Canary)

                  

Tepe (Tepeli) yada Tepesiz (Kafa/Boyun) Gaga/Kaşlar dahil                50 puan

Tüyleri/Kuyruk/Kanatlar/Renk                                                                 20 puan

Şekil/Boyut                                                                                                 15 puan

Kondisyon                                                                                                    10 puan

Ayaklar/Bacaklar                                                                                          5 puan

Toplam                                                                                                       100 puan

                                             Tepeli – Tepesiz Krest’in Standard Tanımı

Tepe (Tepeli)

Tepenin büyüklüğü ve düzenlenişi ilk düşünülecek husus olacaktır. Bir tepe çok büyük olmamalıdır. Tepe; gözler, gaga ve kafa üstünü iyice örten, küçük bir  merkezden  eşit şekilde etrafa dağılan  bol geniş, uzun ve damarlı tüylerden oluşmalıdır. İyi bir tepe, eğer arkada iyi doldurulmuş ve yarılmış değilse düz olabilir ancak, ama sarkık ya da ince ve sarkık lifi tüylerden oluşan bir tepe tercih edilir.

Kafa ve Boyun (Tepesiz)

Tepesiz Krest; küçük bir gaga ile  büyük ve yuvarlak , her parçasında geniş ve gaganın girişinde bol uzun, geniş tüylerle başlayan ve tepeye kadar devam eden  ve tepe üstünden aşağı doğru sarkan tüylerden oluşan bir kafaya sahip olmalıdır ve iyice kaşlı olmalıdır. İyi bir tepesiz krestte kafa üstündeki tüyler ters çevrilince gaganın ucuna kadar gelmelidir ve kalın kaşlar kuşa fırçalama olmadan somurtkan bir görünüm vermelidir.

Gaga

Küçük ve zarif

Kaşlar

Ağır ve taşkın

Tüyler / Kuyruk / Kanatlar / Renk

Kuyruk kısa ve dar. Kanatlar, kuyruk kökünün  ötesine kadar uzanmaz ne de uçları çaprazlama yapmaz ancak, vücuda sıkıca yapışmıştır. Tüyler düz olmalıdır ve göğüste kıvırcıklanma göstermez, horoz tüyleri kuyruk kökünün her iki tarafında simetrik olarak sarkar, Kırmızı renk dışında tüm renklerine izin verilir.

Şekil

Vücut, şakrak kuşuna benzer şekilde, uzunluğu ile orantılı olarak , hafif kemerli, tamamen  ve iyi bir çember göğüslü ve boyun dolgun ve kısa olmalıdır.

Boyut

±17 cm.

Kondisyon

Temiz ve sağlıklı: kafese alışkın olmalı

Ayaklar/Bacaklar

Uyluklar ve Diz arkada iyice yerleşmiş kısa bacaklar.

YARIŞMA (ŞOV) KAFESİ:

12 cm aralıklı 14 mm çapında 2 yuvarlak tünekli renk Kanaryaları türü yarışma kafesi,

   

22.     LANKEŞAYR KANARYASI (Lancashire Canary)

                                  

Tepeli/ Tepesiz Kafa                                                                           30 puan

Boyut                                                                                                   25 puan

Duruş                                                                                                   15 puan

Boyun                                                                                                  10 puan

Vücut/ Tüyleri                                                                                     10 puan

Bacaklar/ Kondisyon                                                                          10 puan

Toplam                                                                                              100 puan

                                      Lancashire Kanaryası’nın Standard Tanımı

Tepe

Tepe; göz çizgisi arkasından başlayarak ve şeklinde en ufak bir bozulma olmadan bir dairenin ön üç çeyreğini oluşturan tüm kafatasına sıkıca oturmuş at nalı şeklinde olmalıdır, ya da şekil almalıdır ve hafif bir sarkma ile merkezinden yayılmalıdır. Kafatasının arka kısmında bir pürüz olmamalıdır.

Tepesiz Kafa

Tepesiz kafanın özellikleri, kafa hariç tepeli olanınki ile aynıdır. Kafa geniş ve oldukça uzun, yumuşak ve bol tüylü olmalı.

Boyut

Uzun, 23 cm madde ile dolu. (Üretimde  amaç; kuşun boyutunu ve uzunluğunu geliştirmek ve korumak olmalıdır).

Duruş

Dik, rahat ve zarif bir duruş. Kuyruk, sırttan kuyruğun sonuna kadar kuşun görünüşüne biraz kavis verecek şekilde hafifçe sarkmalıdır.

Boyun

Boyun dolgun, uzun ve kalın olmalı.

Vücut/ Tüyleri/ Bacaklar

Sırt uzun ve dolgun,  göğüs kalın ve geniş. Omuzları geniş. Tüyü bol, ince ve yumuşak olmalıdır. Kanatları uzun olmalıdır.

Kondisyon

Mükemmel. Renkler: açık renk, bej, sarı ve beyaz. Tepesi dışında abraşlığa izin verilmez.

YARIŞMA KAFESİ: Biri yukarıda diğeri aşağıda olmak üzere 14 mm çaplı, 2 tünekli tünel tipi yarışma kafesi.

 

24.     RHEİNLANDER KANARYASI (Rheinlander Canary)

           

Kafa/ Tepe                                                                                              20 puan

Vücut                                                                                                       20 puan

Duruş                                                                                                       20 puan

Size                                                                                                         15 puan

Tüyleri                                                                                                    10 puan 

Bacaklar                                                                                                   5 puan 

Kuyruk                                                                                                      5 puan 

Kondisyon                                                                                                 5 puan 

Toplam                                                                                                 100 puan

                                 Rheinlaender Kanaryası’nın Standard Tanımı

Kafa ve Tepe

Tepe at nalı şeklinde olmalıdır. Tepe, gözlerden yukarıya ileri doğru uzanır kadar uzanır. Tepe, kafanın merkezinde başlangıcından itibaren simetrik olmalıdır. Tepenin ense/boyuna geçişi tepeden her hangi bir iz olmaksızın düz tüylü ( sıkıca yapışmış) olmalıdır. “Tepesiz” orantılı olarak hafif yuvarlak ve kaş gösteren büyük bir kafaya sahiptir. Kırçıl ve koyu renk tepelere izin verilir.

Vücut

İnce ve zarif. Göğüs ve sırt hafifçe yuvarlaktır

Duruş

Dik, sırt hafif yuvarlaktır açı.

Boyut

12 cm i aşmayacak şekilde.

Tüyleri

Düz ve vücuda sıkıca yapışmış.

Bacaklar

Bacaklar ince, narin ve hafif bükülmüş. Uyluklar iyice görülebilmelidir.

Kuyruk

İyice paketlenmiş ve hafif çatallı.

Kondisyon

Sağlıklı ve temiz. Tek renk, sarı, kırmızı ve beyaz, kalın tüy ve ince tüy. Tepesi dışında abraşlığa izin verilmez.

YARIŞMA KAFESİ: Biri yukarıda diğeri aşağıda olmak üzere 12 mm çaplı, 2 yuvarlak tünekli, tünel tipi yarışma kafesi.

 

 

C. KIVIRCIK TÜYLÜ TÜRLER:

 
 
 
28.     ARRICCIATO GIGANTE ITALIANO (AGI) KANARYASI (Arricciato Gigante
           Italiano Canary)   
   

               

Kafa/ Boyun ve Kalkık Yaka                                                              15 puan

Yüzgeçler (Yanlar)                                                                             15 puan

Boyut                                                                                                   10 puan

Tüyleri                                                                                                 10 puan

Manto/Buket                                                                                       10 puan

Göğüs Tüyleri/Karın Tüyleri                                                               10 puan

Kuyruk                                                                                                 10 puan

Duruş                                                                                                     5 puan

Kanatlar                                                                                                 5 puan

Bacaklar                                                                                                5 puan

Genel Kondisyon                                                                                   5 puan

Toplam                                                                                              100 puan

                     İtalyan Dev Kıvırcık Kanaryası’nın Standard Tanımı/                   

                                 Arricciato Gigante Italiano (A.G.I.)

Kafa/ Boyun ve Kalkık Yaka:

Baş yuvarlak ve çok hacimli, tam veya kısmi bir başlık şeklinde olabilir. Kafa, İtalyan Dev Kıvırcık Kanaryası’nın yani Arricciato Gigante Italiano’nun (A. G. I.) çok önemli ve tipik karakteristiği olan “kalkık yaka” olarak bilinen  şekli türetmiştir. Önü boyunca, “kalkık yaka” düzgünce bir biçimde boyun tüyleri ile karışmış ve bir oluk şeklini almıştır. Boyun tüyleri, “kalkık yaka”yı oluşturmak üzere ense çevresinde arkadan yukarı doğru kalkmıştır. Gaga geniş bir tabana sahip ve koniktir.

Yüzgeçler (Yanlar):

İyi gelişmiş ve simetrik, hiç bir gevşeklik göstermeden, çok ince ve ipeksi tüylerle  kanatlar etrafında yükselmiş ve  bükülmüştür.

Boyut:

Minimum uzunluğu 21 cm, tipi orantılı olarak

Tüyleri:

Yumuşak ve güzel, çok hacimli, zarif. Tüm renklere izin verilir.

Manto  ve Buket:

Sırtın merkezi bir noktasından gelen çok geniş ve uzun tüyler, kafaya ve her iki yana doğru simetrik olarak uzanan “gül şeklinde” bir manto oluşturur. Bir buket şeklindeki ince ve ipeğimsi tüyler mantoyu tamamlamak üzere her iki taraf üzerinde kuyruk üstünden düşer.

Göğüs ve Karın Tüyleri:

Göğüs tüyleri her iki taraftan yukarı doğru birbirine yaklaşır, daha geniş anlamda, bir yelpaze oluşturarak hiçbir boşluk bırakmadan kafa yakasının kenarına doğru yukarıya uzanır. Karın gelen tüyler, ileriye ve yukarı doğru hiçbir boşluk bırakmadan göğüs tüyleri ile birleşir. Karın bölgesi çok kaba tüylü görünür.

Kuyruk:

Bolca uzun horoz tüyleri ve yoğun kuyruk altı örtüleri gösteren sıkı, çok uzun, ucu “Kare” şeklinde, olan bir kuyruk..

Duruş:

Korkusuz tavırlı dik, ayakta 60º daha az olmayan bir açıyla durur. Kuyruk, vücutla aynı doğrultuda veya biraz sarkmış şekilde taşınır..

Kanatlar:

Uzun ve hatta vücuduna yakın taşınır. Kanat uçlarının hafif çaprazlamasına izin verilir.

Bacaklar:

Tüneği güçlü tutan sağlam bacaklar ve ayaklar. Tırnaklar tirbuşon gibi.

Genel Kondisyon:

Hareketli, temiz ve sağlıklı

YARIŞMA KAFESİ: Pariziyen Kıvırcık Kanaryası’nın yarışma kafesi, 14 mm çaplı, 10 tel aralıkla yerleştirilmiş 2 yuvarlak tünekli bir kafestir. Yemlik, tünekten biraz daha yüksek seviyede yerleştirilmiş olmalıdır.Kafa/ Boyun ve Kalkık

29.     GIBBER ITALICUS KANARYASI (Gibber Italicus Canary)

Duruş                                                                                                          15 puan

Kafa/ Boyun                                                                                               15 puan

Bacaklar                                                                                                     10 puan

Manto                                                                                                          10 puan

Göğüs Tüyleri                                                                                             10 puan

Yüzgeçler (Yanlar)                                                                                    10 puan

Boyut                                                                                                          10 puan

Kanatlar                                                                                                        5 puan

Kuyruk                                                                                                           5 puan

Tüyleri                                                                                                           5 puan

Genel Kondisyon                                                                                           5 puan

Toplam                                                                                                      100 puan

 Gibber Italicus Kanaryası’nın Standard Tanımı

Duruş

“7” rakamı şeklinde. Kafa ve boyun ile vücut arasında  90 ° lik  bir açı vardır.

Kafa

Küçük, ince, yılan gibi, düz tüylü.

Boyun

Uzun, düz tüylü, hafif bir kavis içinde ileriye doğru yatay bir çıkıntı yapar.

Bacaklar

Uzun ve bükülmez, tüneğe dik, uyluklar  çıplak olarak görünür.

Manto

Küçük, simetrik, sıkı tutturulmuş, omuzlar üzerinde iyice yükseğe yerleşmiştir.

Göğüs Tüyleri

Göğüs merkezine doğru göğüs kemiğini açıkta bırakarak birleşmeksizin içe doğru kıvrılan püskül şeklindeki küçük simetrik iki kıvırcıklıkla sınırlanır,

Yüzgeçler (Yanlar)

Küçük, kısa ve simetrik, sırta ulaşmadan kanatlara doğru dışa  kıvrılır.

Boyut

14-15 cm

Kanatlar

Uzun, vücuda sıkıca yapışmış.

Kuyruk

Uzun ve dar

Tüyleri

Seyrek, çok hacimli değil, iyice yerleşmiş, karın altı düz tüylü .

Genel Kondisyon

Kafesine iyice alışmış, temiz ve sağlıklı. Tüm renklerine izin verilir.

YARIŞMA KAFESİ: Biri yukarıda diğeri aşağıda olmak üzere 12 mm çaplı, 2yuvarlak tünekli tünel tipli yarışma kafesi

30.     GIBOSOS ESPANOL KANARYASI (Gibosos Espanol Canary)

Duruş/ Tip                                                                                                  20 puan

Boyun                                                                                                          20 puan

Bacaklar                                                                                                      10 puan

Göğüs Tüyleri                                                                                              10 puan

Kanatlar/ Sırt                                                                                             10 puan

Boyut                                                                                                          10 puan 

Kafa                                                                                                              5 puan

Kuyruk                                                                                                          5 puan

Yüzgeçler (Yanlar)                                                                                      5 puan

Genel Kondisyon                                                                                          5 puan 

Toplam                                                                                                     100 puan

İspanyol Giboso Kanaryası’nın Standard Tanımı

Duruş ve Tip

“1” rakamı şeklinde. Hareket halinde/gösteri duruşunda baş ve boyun gövde ile       45 °  – 60º bir açı oluşturur. Belirgin şekilde kıvırcık ve düz tüylü bölgeleri gösterir.

Boyun

Çok uzun, ince, düz tüylü ve  aşağıya doğru yönlenmiş.

Bacaklar

Çok uzun ve bükülmez, uyluklar önden tüysüz ve geriye doğru hafif açılı.

Göğüs Tüyleri

Orantılı, her iki taraftan merkeze doğru içe kıvrılan kıvırcık tüyleri ile bir anlamda göğüs kemiğini tamamen açıkta bırakır. Karın altı  düz tüylü olmalıdır.

Kanatlar ve Sırt

Uzun, uçları ile vücuttan ayrı biçimde, çaprazlama yapmadan vücuda sıkıca yapışmış.

Orantılı, yüksek omuzlar merkezi geri bir ayrılık her iki tarafa da seyrek ve sırta sıkıca oturmuş bir manto oluşturmak üzere  sırtın merkezi bir kesiminden her iki tarafa simetrik olarak düşen kıvırcık tüyler  gösteren yüksek omuzlu.

Boyut

En az 17 cm.

Kafa

Yılan benzeri ve orantılı, düz tüylü. Gaga konik ve orantılı.

Kuyruk

Orantılı, dar, içe doğru tüneğe değecek kadar hafif kavisli.

Yüzgeçler (Yanlar)

Vücudun her iki tarafında gelen kıvırcık tüyler, geriye doğru kıvrılan simetrik iki küçük yüzgeç  oluşturur.

Genel Kondisyon

Temiz ve sağlıklı, kafese iyice alışkın. Tüy kalitesi: sıkı ve düz tüylü bölgeler üzerinde ve kıvırcık tüylü  bölgeler üzerinde seyrek  sıkıca yerleşmiş. Renk: Tüm renklerine  izin verilir.

YARIŞMA KAFESİ:

Biri yukarıda diğeri aşağıda olmak üzere, 14 mm çapında, 2 yuvarlak tünekli, tünel tipli yarışma kafesi.

31.     GÜNEY HOLLANDA KIVIRCIK KANARYASI (The South Hollandis Frill – French
           Frill)

           

Duruş                                                                                                      15 puan 

Bacaklar                                                                                                  10 puan  

Tüyleri                                                                                                     10 puan

 Boyut                                                                                                      10 puan

 Manto                                                                                                     10 puan 

Göğüs Tüyleri                                                                                          10 puan

Yüzgeçler (Yanlar)                                                                                 10 puan 

Kafa/ Boyun                                                                                            10 puan 

Kuyruk                                                                                                       5 puan 

Kanatlar                                                                                                     5 puan 

Genel Kondisyon                                                                                       5 puan 

Toplam                                                                                                  100 puan

 Güney Kıvırcık Kanaryası’nın Standard Tanımı

Duruş

“7” rakamı şeklinde

Bacaklar

Uzun ve düz, çok tüylü uyluklar.

Tüyleri

İpeğimsi, bütün bölgelerde olabildiğince düz tüylü, kıvırcıklık göstermemeli.

Boyut

17 cm

Manto

Simetrik ve hacimli, mümkün olduğu kadar yüksek konumda yerleşmeli.

Göğüs Tüyleri

Simetrik, iyice dolgun, bir sepet şeklinde.

Yüzgeçler (Yanlar)

Uzun, simetrik, kanatlar etrafında iyice yükselmiş.

Kafa

Kertenkele. yılan-gibi ve düz tüylü

Boyun

Uzun ve düz tüylü, yatay olarak ileri doğru uzanmış.

Kuyruk

Uzun ve dar

Kanatlar

Vücuda sıkıca yapışık taşınmalı

Genel Kondisyon

Kafese iyice alışmış, temiz ve sağlıklı. Tüm renklerine izin verilir.

YARIŞMA KAFESİ: 12 mm çaplı (biri aşağıda diğeri yukarıda) 2 tünekli  tünel tipi yarışma kafesi.

32.     İSVİÇRE KIVIRCIK KANARYASI (Swiss Frill)

             

Duruş                                                                                                     15 puan

Boyut                                                                                                      10 puan 

Kafa/ Boyun                                                                                           10 puan

Tüyleri                                                                                                    10 puan

Manto                                                                                                      10 puan 

Göğüs Tüyleri                                                                                         10 puan  

Yüzgeçler (Yanlar)                                                                                10 puan

Bacaklar                                                                                                 10 puan 

Kuyruk                                                                                                      5 puan 

Kanatlar                                                                                                    5 puan 

Genel Kondisyon                                                                                      5 puan 

Toplam                                                                                                 100 puan

 İsviçre Kıvırcık Kanaryası’nın Standard Tanımı

Duruş

Bir elips şeklinde. Yarım ay.

Boyut

17-18 cm

Kafa

Küçük ve oval.

Boyun

Herhangi bir kıvırcıklık olmadan uzun ve ince

Tüyleri

Her alanda düz tüylü, kıvırcıklık izi taşımamalı.

Manto

Uzun ve düz, sırtın üçte ikisi üzerinde iyice uzanmalı.

Göğüs Tüyleri

Çok hacimli değil, simetrik, bir sepet şeklinde ve yüzgeçlerden iyice ayrılmış.

Yüzgeçler (Yanlar)

Simetrik ve iyi gelişmiş.

Bacaklar

Uzun ve hafifçe eğik, uyluklar  kısa yumuşak tüylerle kaplı

Kuyruk

Uzun ve dar, vücudun kavisli şeklini devam ettirir.

Kanatlar

Uzun ve çapraz olmamalı.

Genel Kondisyon

Hareketli, temiz ve sağlıklı. Kırmızı dışında tüm renklerine izin verilir.

YARIŞMA KAFESİ: Biri yukarıda diğeri aşağıda olmak üzere, 12 mm çaplı, 2 yuvarlak tünekli, tünel tipi yarışma kafesi.

33.     JAPON (MAKIGE) KIVIRCIK KANARYASI (Japanese Frill – Makige)

Makige Kanaryası’nın Puanları

Duruş Duruş dik ve güçlü, tünekte duruş açısı 900.

20

Kafa, Boyu/Ense Kafa küçük yuvarlak ve düz tüylü. Boyun ve ense ileri doğru uzamış, düz tüylü. Boyun bir “yay” ile……….

10

Manto Manto uzun tüylü ve omuzlar üzerinden başlar, simetrik, düz bir hatla ayrılır.

10

Yüzgeçler, Bacak Tüyleri Yüzgeçler yukarı doğru dönmüş. Bacak tüyleri bol tüylü ve dışarı doğru kıvırcık.

10

Göğüs Tüyleri, Karın Tüyleri Göğüs tüyleri birbirine doğru yaklaşan kıvırcık tüylerden oluşmuş. Karın tüyleri yukarı doğru yükselmiş.

10

Bacaklar, Uyluklar Bacaklar uzun ve araları geniş, ayrık. Uyluklar uzun ve önden bakıldığında bir dikdörtgen şeklinde.

10

Vücut Vücut iyice dolgun ve geniş. Omuzlar, sırt ve kuyruk düz bir hat üzerinde.

10

Boyut Boyut en az 17 cm.

10

Kanatlar, Kuyruk Kanatlar uzun ve hafif çapraz olabilir. Kuyruk uzun ve geniş. Horoz tüylerine izin verilir.

5

Kondüsyon Kuş; temiz, sağlıklı ve iyi bir kondüsyona sahip  olmalı. Kafese alışkın ve kafesi  temiz olmalıdır.

5

Toplam Puan

100

 Not: Bütün renklerine izin verilir.

 

34.     KUZEY HOLLANDA KIVIRCIK KANARYASI (The North Hollandis Frill)

Manto                                                                                                  15 puan 

Göğüs Tüyleri                                                                                     15 puan  

Yüzgeçler (Yanlar)                                                                            15 puan

Boyut                                                                                                   15 puan

Duruş                                                                                                   15 puan             

Kafa ve Boyun                                                                                     10 puan 

Karın Tüyleri                                                                                          5 puan 

Kuyruk                                                                                                   5 puan 

Genel Kondisyon                                                                                    5 puan 

Toplam                                                                                               100 puan

Kuzey Kıvırcık Kanaryası’ın Standard Tanımı

Manto

Simetrik ve hacimli, merkezi bir bölüm ile omuzlar üzerinden her iki tarafa düşen ve sırtın üçte ikisini örten tüylerden oluşur.

Göğüs Tüyleri

Hacimli, bir kalp şeklinde

Yüzgeçler (Yanlar)

Uzun ve simetrik, kanatlar etrafında yukarı doğru yükselir

Boyut

17-18 cm.

Duruş

Dik (60º), bacaklar, hafifçe eğik.

Kafa ve Boyun

Kafa vücut ile orantılı, yuvarlak ve düz tüylü  olmalı.Boyun düz tüylü ve iyice orantılı

Karın Tüyleri

Düz tüylü

Kuyruk

Vücutla orantılı sıkıca paketlenmiş.

Genel Kondisyon

Kafese iyice alışmış, temiz ve sağlıklı. Tüm renklerine izin verilir.

YARIŞMA KAFESİ: 5 tel aralıklı, 12 mm çaplı 2 tünekli Border tipi yarışma kafesi

35.     MEHRİNGER KIVIRCIK KANARYASI (Mehringer Frill Canary)

Boyut                                                                                                     20 puan 

Manto/Buket                                                                                         15 puan 

Göğüs Tüyleri/Karın Tüyleri                                                                 15 puan

Yüzgeçler (Yanlar)                                                                               15 puan

Kafa/ Yaka/ Yan Sakallar                                                                    10 puan 

Bacaklar                                                                                                   5 puan 

Kuyruk                                                                                                      5 puan 

Duruş                                                                                                        5 puan 

Tüyleri                                                                                                      5 puan 

Kondisyon                                                                                                5 puan 

Toplam                                                                                                 100 puan

 Mehringer Kanaryası’nı Standard Tanımı

Boyut:

13 cm

Manto:

Hacimli, orta bir çizginin her iki tarafından simetrik olarak aşağıya düşer.

Buket:

Buket;  kanatlar arasındaki mantonun kaidesinde yerleşmiş , sola düşen veya sağa düşen tamamlayıcı bir tüydür..

Göğüs ve Karın Tüyleri:

Göğsün her iki tarafından gelen tüyler göğüsün merkezine doğru birbirine değecek şekilde kıvırcıklanır. Karın tüyleri de aynı şekilde kıvırcıktır.

Yüzgeçler (Yanlar):

Yüzgeçler; hacimli ve her tarafında simetrik olarak yükselmiş olarak uylukların yukarısında yerleşmiştir.

Kafa, Yaka ve Yan Sakalları:

Mehringerin kafası vücudun geri kalan kesimi ile orantılı olarak büyük ve iyice kıvırcık tüylüdür. Kafa  bir yaka oluşturmak üzere, yukarı doğru kıvırcık  tüylerle kaidesi  boyunca çevrilmiş, omuzlar içine yerleşmiştir. Yanaklar, yan sakalların etkisi ile  doldurulur iyice doldurulmuştur..

Bacaklar:

Kısa, uylukları bol  tüylü.

Kuyruk:

Kuyruk geniş ve sıkı. Her iki tarafında horoz tüyleri  görülür.

Duruş:

Duruş dik. Baş, sırt ve kuyruk düz bir çizgi takip etmelidir.

Tüyleri:

Hacimli ve ipeğimsi.

Kondisyon

Sağlığı ve temizliği çok iyi durumda olmalı. Tüm renklerine izin verilir.

YARIŞMA KAFESİ: Biri aşağıda diğeri yukarıda olmak üzere 12 mm çaplı iki tünekli tünel tipi yarışma kafesi.

 

37.     PARİZİYEN KIVIRCIK KANARYASI (Parisian Frill Canary)

                   

Pariziyen Kıvırcık Kanaryası’nın Puanları

Kafa, Boyun, Yaka Kafa güçlü bir gagaya sahip, büyük ve geniş, bol kıvırcık tüylü, bir yada iki tarafa doğru kıvırcık. Olağanüstü sakallara sahip. Boyun iyi donanımlı. Yaka, boyun ve enseden başlayan dik tüylerden oluşur.

15

Manto, Buket Manto uzun, bol ve simetrik tüylüdür, düz bir hatla ortadan ayrılır. Buket mantonun uzanımı şeklinde; bel yakınında açılmış bir çiçek gibidir. Buket tam ve bol, sağa ve sola doğru sarkar.

15

Göğüs Tüyleri Göğüs tüyleri birbine doğru gelişmiş kıvırcık tüylerden oluşur. Tam ve sırt ve göğüs tüyleri ile bir bütünsellik içindedir. Göğüs tüyleri ( Jabot ), kapalı bir istiridye kabuğu şeklindeki bir önlük  oluşturan,  göğsün her iki tarafında uzun ve iyi donanmış süslü kıvırcık tüylerden oluşmuştur.

15

Yüzgeçler Yüzgeçler, kanatlar etrafında kuşun her iki tarafında eş merkezli olarak yükselen tüylerdir. Yüzgeçler iyi gelişmiş, simetrik ve mantoya doğru yükselmiştir.

15

Horoz Tüyleri, Zeytin Tüyleri, Karınaltı Tüyleri Horoz tüyleri uzun, kıç tarafına doğru sarkan tüylerden oluşmuştur. Zeytin tüyleri kuyruk tüyleri dibinde uygun şekilde kuyruk altından sarkan tüylerdir. Karınaltı tüyleri bol kıvırcık tüylü.

10

Bacaklar, Tırnaklar, Kuyruk, Kanatlar Bacaklar güçlü yapıda, Uyluklar düz tüylü. Tırnaklar tirbüşon benzeri kıvrık. Kuyruk uzun, geniş ve ucu kare şeklinde. Kanatlar uzun ve güçlü.

10

Boyut, Duruş, Vücut Boyut en az 19 cm. Duruş dikçe ve tünekte duruş açısı 650’dir.

10

Kondüsyon, Tüyleri Kuş; temiz, sağlıklı ve iyi bir kondüsyona sahip  olmalı. Kafese alışkın ve kafesi  temiz olmalıdır. Tüyleri bol ve ipeğimsi olmalıdır. Bütün renklerine izin verilir.

10

Toplam Puan

100

 

40.    TÜRK KIVIRCIK KANARYASI (Turkish Frill Canary)

 

 

Türk Kıvırcık Kanaryası’nın Puanları:

Duruş Kuyruk düz ve dik, ayakların arkasında sanki üçüncü bir ayak gibi görünmeli ve tüneğe değer durumda olmalı. Yandan bakıldığında dik bir duruş sergilenmelidir. Kuyruk tüneğe yapışık vaziyette, kuş sanki ayakta durmakta zorlanıyormuş gibi bir görüntü vermelidir. Bu en tercih edilen duruş şeklidir. Ayrıca, kuşun bir ayağını kafes teline atıp diğerini tünekte tutup geriye doğru yaslanarak durduğu şekil de tercih edilir.

15

Kafa, Boyun Kafa yılan kafası benzeri şeklinde; boyun, kısa ve kıvırcık tüylü olmalıdır.

15

Göğüs Tüyleri Boynun altından, her iki tarafa doğru simetrik olarak çıkan tüyler göğüs ortasında buluşup, ortada içine bir nohut tanesi sığacak kadar bir boşluk olmalıdır.

10

Manto Manto; ensenin hemen altından başlayan bel diye adlandırabileceğimiz ve kuyruğun hemen üst kesimine kadar olan bölümünündeki  bir hat  boyunca tüyler simetrik olarak her iki yana doğru tel tel ipeğimsi bir biçimde dökülmelidir.

10

Kanatlar, Yüzgeçler Kanatlar uzun ve vücuda yapışıktır. Yüzgeçler, uylukların üzerinden simetrik olarak, küçük bir istiridye kabuğu şeklinde yukaru doğru  bir yelpaze şeklinde durmalıdır.

10

Tüy Kalitesi Tüyler kıvırcık ağırlıklı olmalıdır. Kırmızı renk maması verilebilir. Bütün renklerine izin verilir.

10

Boyut Boyut; 13-16 cm. kadar olmalıdır.

10

Bacaklar, Uyluklar  Ayaklar, özellikle de diz kapağı dışa doğru durmalı. Uyluklar az tüylü ya da tüysüz olmalıdır.

5

Kuyruk Kuyruk; uzun ve dar,  ucu küçük bir V şeklinde olmalıdır.

5

Kondüsyon Kuş yarışma kafesinde kendini gösterebilmeli. İstenilen duruş ve pozları verebilmeli. Kuş sağlıklı, uysal ve kafesi temiz olmalıdır.

5

Toplam Puan

100

D. KIVIRCIK TÜYLÜ TEPELİ TÜRLER:

41.    FLORİN (FİORİNO) KIVIRCIK KANARYASI (Florin Frill Canary)– Fiorino Frill

            

Boyut/ Tip                                                                                                15 puan

Kafa/ Boyun                                                                                             15 puan

Duruş                                                                                                        10 puan

Tüyleri                                                                                                      10 puan

Manto                                                                                                       10 puan

Yüzgeçler                                                                                                10 puan

Göğüs Tüyleri                                                                                          10 puan

Kanatlar                                                                                                     5 puan

Bacaklar                                                                                                    5 puan

Kuyruk                                                                                                       5 puan

Genel Kondisyon                                                                                       5 puan

Toplam                                                                                                  100 puan

 Fiorino Kanaryası’nın Standard Tanımı

Boyut ve Tip:

En fazla 13 cm. İyice dolgun ve mükemmel orantılı

Kafa:

Tepe: tam yuvarlak, merkezi bir nokta ile simetrik ve gözleri görünebilen tepe. Tepesiz kafa belirgin kaşlı yuvarlak.

Duruş:

Dik (55º), boyun, sırt ve kuyruk düz bir hat oluşturacak şekilde.

Tüyleri:

İpeğimsi ve hacimli kıvırcık. Her tarafında kıvırcıklık göstermeden sıkı, uyumlu ve düz tüylü.

Manto:

Hacimli sırtın  tam uzunluğu boyunca simetrik olarak uzanır.

Yüzgeçler:

Hacimli, kanatlara doğru yukarıya  simetrik olarak yükselir.

Göğüs Tüyleri:

Tam ve simetrik, sıkı – uyumlu bir kabuk şeklinde

Kanatlar:

Vücuda sıkıca yapışık, çaprazlama göstermemeli

Bacaklar:

Uzun, güçlü ayak parmakları ve pençeleri olan bacaklar.

Kuyruk:

Kısa ve dar, sırtla aynı hatta. Horoz tüylerine izin verilir.

Genel Kondisyon:

Temiz ve sağlıklı. Tüm renklerine izin verilir.

YARIŞMA KAFESİ: 6 tel aralıklı, 12 mm çaplı 2 tünekli  Border tipi yarışma kafesi.

 

42.    PADOVAN KIVIRCIK KANARYASI (Padovan Frill Canary)

          

Kafa/ Boyun/ Yaka                                                                          20 puan

Tüyleri                                                                                               10 puan

Boyut                                                                                                 10 puan

Duruş                                                                                                10 puan

Göğüs Tüyleri                                                                                   10 puan 

Manto                                                                                                10 puan

Yüzgeçler (Yanlar)                                                                          10 puan

Kanatlar                                                                                              5 puan

Bacaklar ve Ayaklar                                                                           5 puan

Kuyruk                                                                                                5 puan

Genel Kondisyon                                                                                5 puan

Toplam                                                                                           100 puan

                                      Padovan Kanaryası’nın Standard Tanımı

Kafa/ Boyun ve Yaka

Tepe: iyi şekilli, simetrik, küçük merkezi bir noktalı. Tepe tüyleri kısmen Gaga ve gözleri örter. Boynun ense tarafında hafifçe kalkmış tüylere izin verilir. Tepesiz kafa: kalın kaşlı, yuvarlak ve geniş. Boyun; düz tüylü, dibi  etrafında tam bir yaka gösterir.

Tüyleri

İpeksi ve bol.

Boyut

18 – 19 cm.

Duruş

Dik (65º), dengeli ve görkemli görünüşü ile.

Göğüs Tüyleri

Kalkık bol kıvırcık tüylerle, hacimli bir göğüs  oluşturur. Göğüs ve karın tüyleri arasındaki ayrım çok az kıvırcıklanma gösterir olmasıdır.

Manto

Hacimli ve simetrik, merkezi bir kesimle omuzlar üzerinde düzgün bir şekilde düşer ve sırtın üçte ikisini kapsar.

Yüzgeçler (Yanlar)

Hacimli ve simetrik, kanatlar etrafında iyice yükselir.

Kanatlar

Uzun ve vücuda sıkıca yapışmış.

Bacaklar ve Ayaklar

Güçlü, iyice tüylü uyluklar. Tırnaklar  tirbuşon gibi olmamalı.

Kuyruk

Uzun ve geniş, horoz tüylü.

Genel Kondisyon

Kafesine iyice alışmış, temiz ve sağlıklı. Abraşlar dahil  tüm renklerine izin verilir.

YARIŞMA KAFESİ:

10 tel aralıklı, 12 mm çapında, 2 yuvarlak tünekli Pariziyen Kıvırcık Kanaryası tipi yarışma kafesi. Yemlik tüneklerden biraz daha yüksek seviyede yerleştirilmeli.

 

“Bilgiler kanaryalardunyasi.com’dan alınıp düzenlenmiştir.”