Ötüş Kanaryaları Kucukbahar.com 2015-09-11T12:55:10+00:00
ÖTÜŞ KANARYALARI

Yaban kanaryası Avrupa’ya ilk kez, 1470’ler kadar erken tarihlerde İspanyollar tarafından ithal edildi. Başlangıçtan bu yana, kanaryanın yeteneğinde en önemli olan şey, ötüşü idi. İspanyada, kanaryaları evcilleştirme işi din evlerinde başladı ve her zaman kendilerini destekleyen başka bir yol bulmaya istekli oldu, üretilen kanaryalar satılmaya başladı. Avrupa’nın kraliyet ailesi ile kuşlar popüler olurken, fiyatları da çok artmıştı ve halktan kimselerin bunları beslemesine destek verilmişti. İspanya’da kanaryanın sesinde ve görünüşünde küçük değişimler olurken, yaklaşık 300 yıl önce Fransa, Almanya ve Belçika gibi ülkelerde büyük değişimler olmaya başlamıştı. 1700’lerin başlangıcındaki üretim programları, bu ülkelerde üretilen kanaryaların görünüş ve seslerinde değişimler ortaya çıkıyordu. 1713’te Belçika’yı ziyaret eden bir  Fransız tarafından yazılan bir seyahatnamede, Mechelen yakınlarında su nağmeleri yapan kanaryalardan söz ediyordu. Sonuç olarak, bu kuşlar, günümüz  waterslager kanaryasını elde etmek için Old Dutch denilen kuşun neslinden olan Büyük Sarı Kanarya ile eşleştirildi.

Aynı zamanlarda, Belçika ve Almanya’daki yetiştiriciler, kuşlarına bülbül nağmesi kazandırmak için bülbüllü hoca kanaryaları ile deneyler yapmaya başlamışlardı. Sonuç olarak, Almanya’da  Harz Dağı yöresindeki madenci yetiştiriciler tarafından en düzgün ötücülerin seleksiyonuyla  elde edilen Roller Kanaryası  geliştirilmiş oldu ve böylece  kanaryaların ötüşü çok düzgün bir kanı elde edildi. Zamanla bu düzgünlük, Almanya, Sankt Andreasberg dağ köyünün bu günkü ünlü yetiştiricileri tarafından bu gün işittiğimiz pes ses şeklinde daha da geliştirildi.

İspanyol kanaryaları zamanla bir çok yerel çeşitlemeler şekjlinde gelişti. En göze batan tür, saf flüt turları ile tanınan Vich kanaryası idi. Bu değişikliklerle 1930’lardan başlayarak ataları olan yaban kanaryasını yetiştirmeye geri dönüldü ve sonuç olarak bu durum timbrado’nun gelişmesine neden oldu.

ABD’de 1930’larda başlayan Amerikan Ötüş kanaryasının tarihi, bir grup yetiştiricinin Amerikalı  orta halli aileler için çok yumuşak ve  değişmez olan roller ötüşüne karar verdi. Bunlar, roller kanaryalarını sistematik olarak bu gün chopper sesli ırkların en sevileni olan, ötüşü için değil ama  şekli için üretilen bir ırk kanaryası olan Border Fancy ile eşleştirmeye başladılar. Asıl amaçları, yaklaşık %69 Roller ve %35 Border kanlı olan bir kuş elde etmekti. Gerçi bu gün bile kuşun şekil ve kondüsyonu için puan bileşenleri vardır ve Roller/Border eşlemesi için kulüp tüzüğü çağrı yapmaktadır, Bir Amerikan Ötüş Kanaryası’nın diğer ötüş kanaryası ırkları ile, özellikle Waterslagerlarla kan bağı olabilir.

Bu gün dünyada bilinen ırk bazında bilinen bazı ötüş kanaryaları altı başlık altında toplanmıştır. Bunlar;

1.      Amerikan Ötüş Kanaryası (American Singer),

2.      Fas Flawta Ötüş Kanaryası,

3.      Hartz Edel Roller,

4.      Malinois ya da Waterslager,

5.      Rus Ötüş Kanaryası (Russian Singer),

6.      İspanyol Timbrado Kanaryası (Spanish Timbrado).

Bunların dışında Türkiye’de belirgin bir ırk özelliği sunmayan Bülbül Ötüşlü Kanaryalar yetiştirilmektedir.

Waterslager Kanaryası, Dünya Ornitoloji Derneği (COM) tarafından tanınan üç ırktan birisidir. Üç ırkın diğer ikisi, German Harz Roller ve Spanish Timbrado’dur. Bunların her biri, amatörler tarafından bile kolaylıkla tanınabilen oldukça ayırtman ve özel bir ötüşe sahiptir. Waterslager ya da Malinois Kanaryası, Belçika kökenlidir ve çok büyük olasılıkla ülkenin batı kesimindeki Flaman bölgesindendir. Neslin Flaman  bölgesinden olmasından dolayı, bunun kökü aynı zamanda Hollanda’da da olmaktadır. Böylece, üretimin çoğu ve kanaryaya olan sevgi, bu iki ülkede yoğunlaşmıştır. Kanaryanın sadece nerde üretildiği önemli olduğu değil, aynı zamanda kanaryanın nerede eğitildiğinin, jüri önüne çıktığı ve yetiştirildiği de önemlidir. Yani, nerde bir ırk üretiliyorsa, onun çevresinde bir kültür gelişmiştir. Belçikalı’lar ve Hollandalı’lar bunu başardılar ve bu işi ciddi bir şekilde yaptılar. Waterslager ötüşü; çok düşük, düşük ve pes klokkende veya pes su turlarınıdan yüksek zil ve flüt notalarına kadar değişen her şeye sahiptir. Bazı Turları yavaş bazı turları hızlıdır. Ritimlerin ve perdelerin bu değişikliği çok hoş ve insanı yormayan bir ötüş sağlar. Morfolojik olarak konuşmak gerekirse, Waterslager, iri ve kuvvetlidir. Onun öterken duruşu; onun güzel ötmesini sağlayan organı olan ses organı (östaki borusu)’nın inanılmaz şekilde büyümesinden dolayı eşsizdir. Bu açık nedenden dolayı, şüphesiz bu kanarya elde edilebilen en komple bir ötüş kanaryasıdır.

Harz ötüşü, boğuk (yankı yapan) ve (kalın) pestir. Sanki bir fıçıdan ses geliyormuş gibi öter. Belli başlı turları, roll (makara) turlarıdır ki bunlar, aralarında ( R ) harfli bir bağlantının mevcut olması ile karakteristiktir. Örneğin; bunların en değerlisi, rororororororo’ya benzeyen holrol (hollow roll)’dur. Bu tur, Harz’a özeldir ve bu ırk için mutlaka olmalıdır. Bu Alman ırkının bazı turları, ıslık ve flüt benzeri vuruş turlarıdır. Bunlar arasında bir ayrım vardır. Bununla birlikte, bu çeşit turlar doğrudan bu ırka ait değildir. Bunlara ait ötüş yarışmaları iyi bilinirse de Waterslager’ınki kadar hızlı gelişmemiştir.

İspanyol Timbrado Kanaryası (Spanish Timbrado), 1970’lerde bir ötüş kuşu olarak tanınmıştır. Ötüşü yüksek perdededir ve Waterslager ile Harz ötüşünden çok daha hızlıdır. Bu ırk çok popüler değildir ve görece İspanya ve bazı Latin Amerika ülkeleri dışında pek bilinmez.

Amerikan Ötüş Kanaryası (American Singer); Amerika Birleşik Devletleri’nde geliştirilmiş olup bu ülke dışında pek bilinmez. Bunlar burada Doğu ve Ortabatı’da çok popülerdir. Bu ötüş kuşu Roller Kanaryaları ile daha iri bir ırk olan Border Kanaryaları’nın dikkatli bir şekilde eşleştirmelerinden elde edilmiştir. Sonuç olarak iyi bir ötüş kuşu olduğu kadar hareketli bir kuş ortaya çıkmıştır. American Singer Kanaryaları her hangi bir renkte olabilir, en fazla kazanan kuşlar yaban kanaryaları gibi yeşil renkli ya da abraş olanlardır. Ötüşlerinde belli bir standard yoktur. Roller Kanarya tur ötüşleri kadar ırk kanaryalarının daha yüksek notalı ötüşlerine izin verilir. Bazı yetiştiriciler su seslerini duymak için Waterslager Kanaryaları’yla da eşleştirmişlerdir.  American Singer Kanaryası, dinlemesi hoş ve bir çok değişik nağme çeşitine sahip, serbest stilde öten bir kuştur.

Rus Ötüş Kanaryası (Russian Singer); eşsiz ötüşlü, en iyi sesten sese geçiş yapan, gelişen ve en göze çarpan ötüşlü bir kuş olmasına rağmen, dünyada hemen nerdeyse hiç bilinmemektedir. Rus Kanaryaları sadece istisnai ötüşleri ve taklit yetenekleri için üretilirler. Bu kuşlar; Üçlü Baştankara, Büyük Baştankara, Küçük Baştankara, Sarı Kiraz Kuşu, Tee, Kumru Ötüşü ve Depsit ( Cırcırböceği benzeri bir ses ) dahil “tur” ötüşü nağmelerinin serisine sahiptir. Bunların ötüşleri; çeşitli ziller, flütler ve makaraları da kapsar.

Avrupa’da birçok yerde dernekler vardır ve her dernek Kasım ve Şubat ayları arasında bir veya iki yarışma düzenler. Bu dernekler; birlikte daha büyük dernek organizasyonuna, bunlarda dünya çapında olan COM (Dünya Ornitoloji Derneği)’a bağlıdır. Bazı yarışmaların yapıldığı İtalya, Lüksemburg ve İspanya’da çok önemli şubeler vardır. Şüphesiz bu ülkelerdeki kuşların kalitesi çok yüksektir.

Genel  anlamda Waterslager Kanaryası’nın ötüşü çok değişken, zengin ve herhangibir başka kanaryadan müzik tonu ölçeğinde, çok daha geniş bir aralık kapsar. Harz-Roller; işin erbabı olmayan bir kişi için can sıkıcı olan çok düşük ve dar bir konakta öter. Diğer taraftan Timbrado dinleyiciyi bir şekilde yoran, çok yüksek bir perdeye sahiptir.
                      WATERSLAGER (MALINOIS) KANARYASI
                                   WATERSLAGER CANARY

Waterslager kanaryaları bize roller kanaryalarını veren aynı mutasyonun bir sonucu olarak geliştirilmiştir. Belçika, Hollanda ve Lüksemburg gibi ülkelerdeki yetiştiriciler kuşlarını farklı yönlerde seçtiler ve 1713’le birlikte bir Fransız seyyah Belçika’yı boydan boya gezerek burada karşılaştığı su sesli kuşlar hakkında yazdı. Aynı rivayete göre, bu ilk ötücüler daha sonra Old Dutch ya da Büyük Sarı Kanarya denilen bölgenin büyük bir sarı kuşu olarak üretildi ve bu kuşun daha sonraki görünüşünü  etkiledi. Bu waterslagera rengini  kazanmasına ve bu günün biraz kısası olmasına karşılık, biraz da yaklaşık 6 ¾ inçlik büyük boyutunu verdi. Aynı noktada waterslagerın boğaz boyunu artıran ve pes fokurdama  ve damlama notaları oluşturmasına izin vererek esneklik oluşturan başka bir mutasyon artırdı. Waterslagerın geleneksel ötüş duruşu, bu gün görülenden ekseri çok daha diktir. Ekseri zamanlarda yarı dik bir konumda ya da tünek üzerine eğilmiş olarak öter. Bir zamanlar, Belçikalı bir hakem tepeli waterslagerların da olduğu bilgisini veriyordu, ancak bunlar şimdilerde ortadan kalktı.

Waterslagerlarla ilgili iki Belçika derneği vardır. Birincisi geleneksel olarak kuşları kapalı kafeslerde değerlendirmeyi tercih ederken, diğeri bütün Avrupa’daki roller ve timbrado yetiştiricileri tarafından kullanılan açık ötüş kafeslerini kullanır. Kapalı ötüş kafesleri, değerlendirme esnasında kuşların görülmesine izin verilmez ve bu grup, “abraş” kuşların yarışmasına izin verir. Diğer federasyon sadece düz açık renkli ya da az lekeli kuşlarda ısrarlıdır. Belçika KNBB derneğine göre kuşların; sarı az lekeli, sarı, beyaz az lekeli ve beyaz renklerde olmalarına izin verilir. Belçika KBFK derneğine göre ise, “abraş” olan kuşlara da izin verilir.                                           

Bu ötüş kanaryaları, akraba oldukları söylenen Harz-Roller kanaryaları ile boyut ve tip bakımından benzerlik gösterirler. Bunların ötüşleri, hem Harz-Roller ve hem de Spanish Timbrado’dan oldukça farklıdır. Bunlar oldukça popüler oldukları Belçika’da yetiştirilir ve ayrıca diğer Avrupa ülkelerinde de yetiştiricileri vardır. Pratik olarak, İngiltere’de ve Amerika’da pek fazla bilinmezler. Waterslager kanaryalarının büyük çoğunluğu renk olarak kalın tüylü düz sarı renkli ve hafif abraştır. Rengin büyük önemi yoktur. Çünkü bunlar, kuvvetli ve tatlı nağmeli sesleri için yetiştirilirler. Bu kanaryalar, Dünya Ornitoloji Derneği (COM) tarafından kanaryanın değişik öten bir türü olarak tanıtılmıştır.

Ötücü tür kanarya olarak Roller’e göre ikinci önemli ırk Waterslager kanaryasıdır. Bu tür, diğer ülkelerde de yetiştiricileri olmasına karşın,bunların sayıları oralarda da sınırlıdır, asıl memleketi olan Belçika’da yaygın olarak yetiştirilir. Gerçekte, Waterslager’ın Roller’lerden daha önce yetiştirildiği rivayet edilir ( Luscinia megarhynchos ). Bülbül ötüşlü bir kanarya yetiştirmek üzere yola çıkan Hartz Dağları’nın Lmst ve St Andreasburg yörelerinde yaşayan madencilerin raporları bundan söz etmektedir ve bu tür raporlar 15. yüzyıla kadar geriye gitmektedir.

O zamanlarda Hartz’daki birçok yetiştirici daha derin, daha yumuşak, daha tatlı öten bir ses kanaryası üretmeye karar verdiler ve bu çalışmalar sonucu Harz-Roller kanaryasını üretmeyi başardılar. Bununla birlikte, Belçikalı yetiştiriciler kendi nesillerini korudular. Birçok sayıda yetiştirilen serbest, bol ötümlü kanaryalarını garanti altına almak için birçok deneme yaptılar. Bu zamanda, bu kuşlar Belçika Waterslager adı verilmişti. Bu ad, kısmen Fransa’da  daha önce verilen Belçika Bülbülü veya Belçika Şarkıcısı adının yerini aldı.

Yapılan çalışmalarda en iyi sonuçlar, Antwerb’in 12 mil (20 km) güneyinde bulunan Malin şehri varoşlarında ikamet eden yetiştiricilerin üretimhanelerinden elde edilmiştir. Bunun sonucu olarak, bu ötüş kanaryalarına bazen Malinli anlamına gelen Malinois (Malinua) denmiştir. Zamanla Malinois adı, elbette üretilen bu kuşlar için otomatik olarak kalite garantisi oluyordu.

 Belçika Waterslager (Su Ötüşü Yapan) ötüş kanaryası, bu gün mevcut kanaryalar içinde bilinen en eski ırklardan birisidir. Waterslager için bilinen en eski referans 1713’te yazılan bir Fransız’ın seyahati hakkındaki konferansıdır. Belçika’yı baştanbaşa gezdiğinden söz eden bu yazar, Antwerb yakınındaki Malinois şehrinde konaklamıştı. Yazar burada yaşayan birçok Protestan mülteci olduğunu gördü. Bu mülteciler, Hollanda’nın Fransız ve İspanyol işgali sırasında yurtlarından sürülmeye zorlanmışlardı. Yazar; bu mültecilerin yanlarında ince, uzun sarı renkli kanaryaları ile kaçtıklarını gördüğünde çok şaşırmıştı. Bu kuşlar; gözle görünür şekilde paha biçilmez kuşlardı ve bunlar, kaçan bu mültecilerin en değerli servetleri idi. Yazar, bu kuşların su seslerini kapsayan olağanüstü ötüşlerini dinledikten sonra, bunun nedenini anladığını yazıyordu.

O zamanlardan bu yana Waterslager sevenler; ekonomik karışıklıklar ve Belçika’nın Avrupa şehirlerinde ve Hollanda topraklarında yapılan çeşitli savaşlar nedeniyle yapılan değişikliklere rağmen, bu kanaryaları özenle korudular. Waterslager Kanaryası; Dünya Organizasyonu COM ( Confederation Ornithologique Mondiale ) tarafından tanınan üç ötüş kanaryası ırkının en popüleri olmuştur.

Bunların popülaritesi tüm dünyada artarak sürdü. Çünkü bu kuş, istenen özelliklere çok fazla sahiptir. Bunların repertuarı su seslerini ve Avrupa Bülbülü’nün ötüşündeki nağmeleri kapsar. Bunlar aynı zamanda, ötüş kanaryalarının herhangibir ırkındaki gibi, sadeleştirilmiş zil ve flüt seslerini de öter. Waterslager, bir veya birkaç ana sesin bir kombinasyonunu kullanarak gerçek güzellikteki ötüşlerini oluşturur ve varyeteyi ilginç duruma sokarak kendi melodisini ortaya çıkartır.

WATERSLAGERKANARYASININ FİZİKSEL STANDARTLARI

Roller-Harz Kanaryasında da olduğu gibi, bir kuşun fiziksel görünümü, onun ötüş kabiliyetine yardım eder. Keza , kuşun aktüel pozisyonu,öterken onun ses tonuna etki edebilir. Waterslagerın diğer ırklarla yapılan eşleştirme deneyleri ekseri Harz-Roller ve renk kanaryaları arasında yapılmıştır. Bundan dolayı, bugün istenildiği düşünülenden daha az saf kan nesil vardır. Bu nedenle, Hollanda resmi makamları, neslin tipini vs için mükemmel bir standart yayınlamıştır. Yarışmada tipin bir önemi yoktur, ötüş göz önüne alınır. Bu standartta üretilme amacı ile yapılan çalışma prensiplerinin uyarlanması ile belirsizlik içine düşmemek için nesil korunmalıdır.

     Standart aşağıdaki gibidir:

     Kafa: Konik şekilli, küçük bir gaga ve siyah parlak gözler,

     Boyun: İnce ve uzun,

     Vücut: İyi dolgun bir sırt, yuvarlak ve göğüs, geniş ve yuvarlak,

     Kanatlar: Kapalı, sırtta hafif ve sıkıca yapışmalı, kanat uçları                                   çaprazlanmamalı,

     Bacaklar: İnce ve küçük 

  Kuyruk: İyi kapanmış                                                                                                                                                                                                                    

     Tüy Kalitesi: Sıkı temiz, doğal rengi dışında bir renk izi olmamalı,

     Ötüş Pozisyonu: Hafifçe yay yapan bir sırt,

     Boyut: 6,5 inç ( 16,5 cm _+ 1 cm ),

     Genel Kondisyon: Sağlıklı, görünür bir zayıflığı olmamalı.

Bu standardın neden yapıldığını anlamak güç değildir. 6,5 inçlik ( 16,5 cm ) bir kuş ufak bir kuş değildir. Dolayısı ile kuş, büyük bir vücut taşırken aktif yani hareketli kalabilir. Aynı şekilde yuvarlak bir göğüs ve uzun bir boyun, gerekli bir ses ve istenen sesi üretmeye elverişli solunum organları iyi donatılmış bir kuşun göstergeleridir. Düz sarı ve abraş kuşlara göre rengin sınırlı kalması orijinal waterslagera has bir özelliktir. Tabii ki bu, diğer ırklarla eşleştirmeler dışındadır. Tüyleri kıvırcık olmamalıdır.

Belçika’da yetiştirilen tüm waterslagerlar renk olarak sarı ile sınırlandırılmıştır. Son olarak bu sarı kuşlar içinde bir dominant beyaz üretilmiştir. Leke ( abraşlıktan ayrı olarak ) yaygındır ve eğer koyu renk kuşun vücudunun %25’inden fazla değilse bu kabul edilebilir. Bu leke, abraş kuşlarda görüldüğü üzere, kan bağındaki melaninin varlığı anlamında değildir. Leke işaretleri, siyah veya is lekesi görünümündedir. Melaninin olmaması demek, hiç yeşil veya gri waterslager yok demektir. Tüylerde kırmızı faktör veya tarçın renginin varlığı kabul edilemez. Çünkü, bu durum kuşun, renkli bir kanarya ile eşleştirildiği anlamına gelir.

Waterslager için standart boyut, toplam uzunluk 6,5 inçtir. Mamafi , eğer bu kuş bilinen waterslager ötüşündeki sesleri ve turları ötüyorsa, birazcık iri veya daha küçük bir kuş olması önemsizdir. Bir waterslagerın diğer kuşlardan ayrılabilen değişmez yapı özellikleri kafa bölgesinde bulunur. Gaga biraz daha büyük (geniş) ve diğer kanaryalarınkinden daha konik bir şekilde görünür. Bir waterslagerın gagası diğer kanaryalarınkinden daha keskin bir darlığa sahiptir. Kuşun gözleri; çok belirgin ve parlak siyah bir izlenim verir. Kafasının arkasındaki tüyler biraz kalkıktır. Bu durum kuş heyecanlandığında ona kardinal kuşunun tepesine benzer bir görünüm verir. Kuşun ince yada kalın tüy olup olmamasından endişe etmeyin. Belçika’da, Meksiko’da, Porto-Rico’da ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki yarışmalarda birkaç bin waterslager arasında bir tek ince tüylü kuş görülmemiştir. Bununla birlikte, sarının tonu, soluk sarıdan çok koyu sarıya kadar değişir. Tüy tipi değişmez.

Tam 400 yıllık bir seçici üretim sonucunda, çok ayrı ve sadece ona ait  ötüşe sahip bir kanarya elde edildi. Aynı şekilde, onun yumurtalarına kadar işleyen değişmez özelliklerde bir kanarya üretildi. Waterslager yumurtaları ekseri benzer olgun boyuttaki diğer kanaryaların yumurtalarından daha iridir. Yumurtaların rengi, çok lekeli grimsi yeşilden güzel lekesiz gök mavisine kadar değişir. Mavi yumurtanın kuluçkadaki son yumurtası olan diğer kanaryaların aksine, yuvada dört veya beş lekesiz mavi yumurta elde edilir. Genellikle yumurtaları üzerine bir kez kuluçkaya yatan anne- baba, yavrularını yetiştirme işini mükemmel yaparlar. Bununla birlikte, bunlar çok kötü bakıcı anne- babalardır. Çünkü bunlar beslemeye geldiklerinde diğer kanarya yavrularından kendi yavrularının çağırma seslerindeki farkı tanıdıkları görülmektedir.

Bir waterslagerın yuvasına sahte yavruların konması; ekseri dişinin yuvanın kenarında durarak dikkatli bir şekilde baktıkları ve dinledikleri görülür. Dişi bir kez kendi yavruları olmadığına ikna oldumu, onları yuvadan atar. Hatta yavrular waterslager gibi aynı renkte olsa dahi ayırt edebilir ve dışarı atar. Rengin çok az fark ettiği görülmektedir. Anne-baba ve kendi yavruları için dikkat edilecek tek husus, waterslagerlar, özellikle yeniden yuva yapmak istediklerinde yavruların tüylerini aşırı şekilde yolma meylinde olabildiklerini göz önünde bulundurmaktır. Yavrulu bir kafesten gelen telaşlı kavga seslerine kulak verin. Çünkü, gençler kendilerini savunuyor olabilir. İkinci bir yuva için sahte yumurtaların ve yuva malzemelerinin yerine konması tüy yolmayı durdurur. Diğer bir çözüm şekli de ikinci bir erkeği her zaman hazır tutun ve yavruları onun kafesine yerleştirin. Çoğu erkek waterslager mükemmel bir babadır.

Waterslagerlar özellikle sosyal kanaryalar değildir. Hatta çok gençken ve uçma kafeslerinde bile birbirleri ile kavga eden veya agresif genci kafesten almak zorunda kalmak şaşırtıcı değildir. Daha yaşlı erkekler uçma kafeslerinde rahat olmazlar, özellikle daha önce eğitmen kuş olarak bir iki sezon tutulan kuşlar. Kavga ve stres seviyesi, öldürücü olabilir. Şans eseri bu olursa, sizin en değerli erkeğiniz çok muhtemelen kavgaya karışacaktır. Belçika’daki deneyimli yetiştiriciler arasında, kafes tabanının ortasına ucu sivri bir şeyin üstüne büyük bir çiğ havuç yerleştirmek yaygın bir uygulamadır. Kuşhanedeki agresifliği teskin etmek suretiyle kuşlar enerjilerinin bir kısmını havucu didikleyerek harcarlar.

Waterslagerlar diğer ırk kanaryaları ile kendi doĞum odalarını paylaşmak istemez görünür. Ben şahsen, diğer ırk kanaryaları gibi aynı odada kendi yetiştirdikleri waterslagerları yerleştirirlerse bir sorun olmayacağını söyleyen birçok yetiştirici olduğunu biliyorum. Bunların planı yavrular kendi yemlerini yemeye başladıkları zaman yavruları dışarı çıkarmaktı. He olayda bunlar kendi waterslager dişilerinin yuvaya abandone olduklarını ve yavruları beslemediklerini keşfettiler. Hatta erkeklerin eşleşmeye fark edilir şekilde hazır olmalarına rağmen bir çok dölsüz yumurta olayları rapor edilmiştir. Birkaç yıl öncesinde benzer bir durumla karşı karşıya kaldım ve benim farklı ırktan kanaryalarımı kendi ayrı yerlerine kaldırdım. Bunun birçok problemi çözdüğünü gördüm. Bu yetiştiricilere son önerim: Aynı işlemi denesinler ve sonra benim tavsiyemi takip etsinler. Böylece altı olay da çözülmüş olur.

İYİ BİR WATERSLAGER NASIL YETİŞTİRİLİR ?

 İyi bir Waterslager yetiştirme bir şans işi değildir. Başarılı eşleştirme için temelde istenen en önemli şey genetik malzemedir. Aynı şekilde, sağlıklı ve geniş kafesler, odanın iyi düzenlenmesi ( oda her zaman sabah güneşi almalıdır), her iki ebeveynin sağlığı, uygun dişilerin bakımı gibi ve bunun gibileri önemli faktörlerdir. Bunlar, bu makalenin ana konusu değildir. Bunlar ırk kanaryaları için de ortak konulardır ve her yerde üzerinde durulması gereken konulardır. Üzerinde yoğunlaşacağımız şey, yüksek kalite Waterslagerları nasıl elde edeceğimizdir.

Bunun için cevaplanacak ilk soru: iyi genetik malzeme demekle ne demek istiyoruz? İyi genetik materiyal yetiştirilen damızlığın kalitesini anlatır veya basit olarak yerine koyarsak, ötüşün kalitesi anne-babanın genleri tarafından kalıtımsal olarak geçtiği ve taşındığıdır. Bu özel olayımızda, her iki ebeveynin de ötüşün aynı oriyantasyonunu taşıması gerektiğini işaret ediyoruz. Daha önce de bahsedildiği üzere, Waterslager genetik olarak su turlarını taşımalıdır ve bütün dişi ve erkekler gerektiği şekilde taşıyıcılar olmayabilir. Erkeğin ötüşünde belirli bazı kuşkular olabilir ki biz onların su turlarını dinleyerek bunu anlayabiliriz. Sorun, dişinin seceresini bilmememizde yatar. Nereden geldiğini bilmediğimiz bir dişi ile ve daha kötüsü saf olmayan nesilden şampiyon bir erkeği yetiştirmek amaçlarımıza hizmet etmez. Dolayısı ile; başarının temeli, yetiştireceğimiz kuşların kökeninin tam olarak bilinmesinde yatar. Bu zor bir şeydir. Çünkü, ancak ciddi yetiştiriciler kendi kanaryalarının kayıtlarını tutarlar. Bu durumda size bir pedigri (soy kütüğü) veren bir köpek yetiştiricisinin gerisinde kalıyoruz.

Öyle ise, bu konuda ne yapabiliriz? Yapılacak ilk şey; genetik garantili dişiler için uygun  bir fiyat ödemektir. Normal olarak bir dişinin fiyatı erkeğin fiyatı ile kıyas edildiğinde ihmal edilebilir. Bu böyle olmamalıdır ve doğru dişi için fiyat ödemede istekli olmalıyız. İkinci olarak, Waterslagerlarımızın ötüşlerinde belirli bir sıralamayı (oriyantasyonu) aramalıyız. Sevdiğimiz ötüş tipine ( ümit verici biçimde olup olmadığına, pes klokkende gibi istenen turların varlığına, yavaş ,ve açık şekilde yukarıda anlatılan nağmelerin hepsini güzel ve tatlı bir şekilde ötüp ötmediğine)  karar verdikten sonra,(ki bu tatlılık ve yavaşlık, hızlı ve acele ötüşe tercih edilmelidir. Bununla birlikte Waterslagerın ötüşü Harz’ınki kadar sıkıcı değildir.) üçüncü olarak, sevdiğiniz kuşları yetiştireni aramalı ve her erkek için bir çift dişi almalısınız. Tercihen erkeğimizin kuzenleri veya yeğenlerini almalısınız. Küçük bir akraba evliliği herhangibir zarar vermeyecektir. Ancak, bu spesifik yönelmeniz, ötüş için garanti olacaktır. Eşleştirilecek bir şampiyon olmayabilir. Ancak bir şampiyona sahipseniz, onu eğitmen kuş olarak kullanın, asla eşleştirmeyin. Çünkü bu şampiyon kuşu eşleştirirseniz, üretimden sonra ötüş kabiliyetinden bir çok şey kaybedebilir. Kan gerçekten önemlidir. 126 puanlık bir kuşla, 90 puanlık kardeşinden elde edilen sonuç muhtemelen aynı olacaktır. Diğer bir deyimle, tekrar edelim: Şampiyon kuşunuzu öğretici kuş olarak bulundurun.

 Genetik sorun bir kez çözüldü mü gerisi, kolaydır. Şubat veya Mart ayında üretme mevsimine başlayabilirsiniz ve 6 ay sonra her salmada yaklaşık 8 yavru sahibi olacaksınız. Bu evreden önce bile, eğitmen kuşun ötüşünü dinlemeleri tavsiye edilir. Bazı uzmanlar hatta yumurtada iken bile erkek kanaryaların eğitmen kuşun ötüşünü dinlediklerini ve öğrendiklerini tartışırlar. Tanıma amaçlı her kanaryaya metal bir kapalı bilezik takılması zorunludur. Bu kuşa, gelişimine bağlı olarak, 9. Veya 10. Gününde ekseri bilezik takılır. Bunun için dikkatli olun, bazı dişiler çok iyi bakıcıdır ve yüzük takma işi yaklaşık 6. Gününde yapılabilir. Yetiştirme için kitapçılarda Genel Bakım’la ilgili kitaplar bulunabilir.

İlk tüyden sonra genç erkekler okula gitmeli ve ötüş eğitimi almalıdır. Ancak, bu işlemi yapmadan önce okula gitmenin önemi konusunda biraz tartışalım. Genç erkekler kendi atalarının ötüş kabiliyetini kendi kanında taşıyabilmelerine rağmen ötüşleri terbiye edilmelidir. Bu ana kadar, kafeste öterken ve yem yerken ne öğrendiyse, öğrendikleri gayri resmi  bulunmaktadır. Okula gitmek onların ötüşe olan yoğunlaşmalarını kuvvetlendirecek ve eğitmen kuşun ötüşünü dinlemekten başka bir şey yapmadan onun ötüşünü taklit etmeye çalışacaktır.

Okula gitmenin diğer bir avantajı, ötüş yarışması sonuçlarında görülecektir. Kuş sadece daha iyi ötmekle kalmayıp, aynı zamanda kendisine ötmesi için tanınan 30 dakikalık süre içinde ötecektir. Rastgele bir şekilde veya yeterli olmayan eğitimle, kuş herhangibir yarışmada tamamen muteber olmayan bir ötüş sergileyecektir. Eğitim, genç erkeklerin belirli bir yönde veya benzer bir ötüşte ötmelerini temin eder. Bu da, takım yarışmalarında dört kuşun aynı şekilde ve aynı tonda uyun içinde ötmeleri  yönünde garanti sağlar.

Sonuç olarak, uygun bir eğitimle, 8 veya 9 aylık bir Waterslager, hatırladığı nağmeleri ötecek ve bunu hayatının geri kalan kısmında durmadan icra edecektir. Eğitim olmadan bu, bazı durumlarda, 1 yıldan daha fazla zaman alır.

                GENÇ WATERSLAGERLARIN EĞİTİMİ

Genç erkekler yaklaşık 6 aylık olunca; 21 cm x 15 cm x 15 cm ebadındaki ötüş kafeslerine alınır. Bu ölçü, ötüş kafesleri için standart bir ölçüdür. Bu kafesler; bazılarının kapasitesi 20 ya da 30 ötüş kafesi alan bir kabine veya bir kafes kutuya konur. Kafes kutu önüne onu karanlıkta bırakacak bir perde asılmalıdır. Yemlik ve suluklar her ötüş kafesinin dışında olmalıdır. Bu işlem, her gün yem ve suyun kolay değiştirilmesini sağlar.

Böylece, tüy dökümünden hemen sonra kuşlar bu kafeslere yerleştirilir. Bu kafesler arasına önce hiçbir bölme konmamalıdır. Bir hafta içinde kuşlar kafalarını kafes dışına çıkartarak yem yemeyi ve su içmeyi öğrenecektir. Keza, bu yeni ortamlarında kuşlar samimi ve yalnız olmadıklarını anlayacaklardır. Bir hafta sonra, kafes kutusunu biraz karartacak şekilde, her kafesin arasına bir karton veya kontrplak konur. Kafes kutusunun önüne, ona yakın bir yere en iyi öten kuşlarınızı yerleştirmelisiniz. Eğitmen kuş ve öğrenci kuşların aynı ötüş yönünü öğrenmeleri bir zorunluluktur. Eğer ötüş yönü farklı ise, genç kuşların östaki borusu eğitmen kuşun turlarına tamamen uyum sağlayamadıkça mükemmeliyete ulaşamazsınız .

Bir hafta sonra kuşlar, sadece eğitmen kuşu dinlemek üzere tamamen karanlıkta bırakılır. Bu şekilde öğrenci kuşlar tamamen dinleme ve eğitmen kuşa yoğunlaşırlar. Onları beslemek üzere her gün perde açıldığında çok mutlu olurlar. Işığın varlığı onların ötmesini sağlar veya gün boyunca duyduklarını taklit etmeye çalışırlar. Bunu 6 veya 7 haftaya kadar sürdürün. Günlük olarak kafesleri dışarı çıkartın ve onları yapay ışıkta bırakın. Mesele basittir: Işık demek, yiyecek ve eğlenme demektir.

 Kafeslerin yerlerini doğru tanıyacak şekilde değiştirmelisiniz. Kafeslerin gelişigüzel şekilde dağılımı onları ötmeye hazırlamak içindir. Yanındaki kuşun hangisi olduğu önemli değildir ve benzeri koşullarda bunlar bir yarışma ile karşı karşıya gelecektir. Bu sona erince, son hafta içinde kafesi bir masa üstüne koyun, her zaman yapay ışıklandırmaya maruz bırakın. Ortamı, jüri ve yarışma koşullarına benzeterek, onların önünde oturun. Böylece onlar sizin önünüzde ötecektir ve siz de çabalarınızın ödülünü göreceksiniz. İyi klokların ve nağmelerin eğitmen kuşunkine yakın olduğunu işitmeye başlayacaksınız.

Her gün kuşların sağlık durumlarını kontrol edin. Eğer bir tanesi hastalanmışsa, onu derhal dışarı çıkartın.

İlginenler için bir başka eğitim yolu da teyp kullanmalarıdır. Bu ideal bir yol değildir ancak iyi bir eğitmen kuş yoksa başka bir yol yok demektir. Bu aynı zamanda çok pahalı bir yoldur ve çok çaba ister. Ancak şu unutulmamalıdır ki, benzer genetik kalıtımlı bir eğitmen kuşun yerini hiçbir şey tutamaz.

 Kısaca bu, bir yetiştirici için ümit verici deneylerden birisidir. Bir çok kişi eğitim işinin oldukça eziyet  verici olduğunu düşünse de, şu bir gerçektir ki, bu şekilde onlarca yıl iyi kalite kuşlar alabilmek için; Harz, Timbrado ve Waterslager’lar bu eziyete maruz kalmışlardır. Bir şampiyon,  böyle bir eğitim olmaksızın birinci olamaz. Bu nedenle eğitim sonuçları memnun edicidir ve bu deneyim bu zahmete değer.

WATERSLAGER/MALINOIS KANARYASININ ÖTÜŞ STANDARTI

Waterslager’ın kökenlerinde, Belçikalı ve Hollandalı yetiştiriciler ilk Waterslagerlarda; Avrupa Bülbülü’nün ötüşünü ve aynı zamanda boğuk (derin) su sesini sokmaya veya en iyi ötüş kanaryalarını aşılamaya çalıştılar. Bunun sonunda, dıştan gelen yolları sokmayı tekrar ele almaya mecbur kaldılar ve daha sonra turların her iki tipini de gelecek nesillere geçirmeyi başardılar. Bunu başarmak aşikardır ki, bu yetiştiricilerin yüzyıllarını aldı. Konuyu biraz daha açarsak; kanaryanın özel bir turu ötmesi için iki yol vardır: 1-Katı kalıtım ve 2-Ortamın etkisi. Birinci yol daha az pahalı ve hemen hemen otomatik olarak yapılır. Tur ötüşleri kuşun genlerindedir ve kuş bunu çok fazla çaba sarf etmeden öter. Siz bunu geliştirebilir ve kanaryanın hayatının herhangi bir evresinde biraz eğitimle indükleyebilirsiniz. Diğer taraftan, ikinci yol çok çalışma ister ve başarı garanti değildir. Bunun genetik olarak geçemeyeceği aşikardır. Ancak, Belçikalı’lar ve Hollandalı’lar bu konuda onlarca çalışmadan sonra bunu başardılar. İşte bu, Waterslager Kanaryası’nın su turlarını yavrularına nasıl geçirebildiklerinin asıl nedenidir veya daha iyi bir ses organı bunları ötmede elverişli oldu.

Bu çalışmaya önderlik eden Belçikalı’lar; hunileri kullanarak, yapay aletlerle,  fıçı içine damlayan su turunu, önce kendi kanaryalarına öğrettiler. Bülbülün gece ve ilkbahar zamanında ötmesi gerçeği, işi daha da zorlaştırıyordu. Çünkü kanaryalar ya uykuda ya da üreme sezonunda oluyorlardı.

Genel anlamda Waterslager, roll (makara) turları ve vuruş turlarını öter. Bunlardan biri diğerinden daha çok isteniyor değildir. Waterslager’dan istenen ilk şey, su turlarını ötmesidir. Su sesine sahip olmayan bir Waterslager, Waterslager değildir. Onun adı, bunu vurgular.  Waterslager; su döğen veya su vuruşu yapan demektir. Bu nedenle, özellikle su turları çok önemlidir ve tüm bunların dizayn edilen ve en değerli olanı Klokkende Waterslag veya sadece Klok olarak bilinenidir. Bu tur toplam 12 puanlık bir değere sahiptir. Bunu puanlamada basitce yerine yerleştirirsek; bu turda 6 puanlık bir kanarya “iyi”, 7 veya üzeri çok iyi, ve 9 puan (ki çok müstesnadır) mükemmeldir. Waterslager uzmanları ve sevenlerine göre, bu turdaki derece en fazla öneme sahiptir. Bazen kloktaki 8 puanlık ve toplamdaki 114 puanlık bir kuş, klokta 6 puan alan 120 puanlık bir kuşa tercih edilir.

DÜNYA ORNİTOLOJİ KONFEDERASYONU (COM)

WORLD CONFEDERATION OF ORNITHOLOGY (COM)

Hakemlerin Dünya Kuralı

World Order of Judges

WATERSLAGER/MALINOIS KANARYASININ ÖTÜŞ STANDARTI

SONG STANDARD OF THE WATERSLAGER/MALINOIS CANARY

Waterslager/Malinois için Değerlendirme Örnekleri

Norms of Judgment for Waterslagers/Malinois
 
                                                  
 
Waterslager, makara yapan bir kuş olmayıp gerçek bir ötüş kuşu (bir vuruş kuşu – slagvogel)) olan SAKSON kanaryasından elde edilmiştir.

(Bu sözlükte;  bir vuruş kuşu, makaralı ya da devamlı turlardan ziyade devamsız ya da vuruş turlarını vurgulayan bir kuştur).

Bu kuş; Belçika’da oldukça kıymetli olan büyük sarı renkli, kuvvetli bir kuştu. Belçikalılar bu kuşa bülbül sesini öğretmeye çalışıyordu. Önceleri, bu kuşların kıymetini değerlendiren resmi bir sistem yoktu, ancak her yetiştirici, kuşlarının ötüşlerinde en sevdikleri nağmeleri mükemmelleştirmek için ayrı ayrı gayret sarfetti. Bu; oluşturulan repertuarın çok farklı yorumlarına sahip çok farklı ötüş soylarını ortaya çıkardı.

Bir ayıklama sisteminin uygulanması ile (aynı şekilde Almanlar kendi hartz kuşlarında pratik kazandılar), orada son yüzyılın başlarında, ötüş tonlarında özel farklar bulunan watersalgerların belli bir soylarını elde edildi. Keza aynı zamanda, ilk dernekler kuruldu ve waterslager sevgisinin başlaması ortaya çıktı.

Hartz kanaryaları yetiştiricileri, kendi keskin vuruşlu sesleri olan waterslagerlarını değerlendirmeye almadı ve kendi ötüş yarışmalarından onları ayrı tutmaya gayret gösterdiler (Belçika dışındaki ötüş yarışmaları kaçınılmaz şekilde tarihsel olarak bir anlamda roller yarışmaları idi).

O zamanlarda, waterslagerlara hayran olanlar hakem sertifikalarını almak için Belçika’ya gitmek zorunda kalırdı. Başlangıçta, onlar Belçika’da mevcut olan çeşitli değerlendirme sistemlerinden birini sonradan kabul etmek zorunda kalıyorlardı. Bununla birlikte, bir zaman  ve bir çok zor tartışmalardan sonar, birleşik bir değerlendirme sisteminin yürütülmesiyle başarıya ulaşıldı. Kuş da adını bu zaman içinde aldı ve şimdiki adının kullanılmasına devam edildi: waterslager/malinois.

Bu, özellikle sağlam tipi ve verdiği canlılık etkisi nedeni ile çok sevilen bir kafes kuşu oldu. Waterslager ötüşü harz ötüşüne göre kıyaslandığında, piyano sesinin org sesine göre kıyaslanması gibidir.

Her ikisi de fevkalade enstrümandır ki bunlar bir sanatçının ellerinde dinleyenlerine dokunabilir. Org ve hartz görece yavaş, nostaljik ve yumuşak aksanlar üretir; piyano va waterslager/malinois ayrılmış müzikal akorları ile daha canlı bir ritim sergiler (piyano notaları daha ayrı ayrı belirgin şekilde iken bir org çalındığında sesin salınımı bir uğuldayan ses şeklinde notaları birbirine bağlamak için hizmet eder).

Bereket versin ki bu günlerde hartz yetiştiricileri artık kendi kuşlarının waterslager/malinois sesini kopyalamayacağından korkmuyorlar. Şimdiki durumda yarışmalarda iki ırk yan yana olmaktadır.

Bir hartz yetiştircisi şu şekilde bir yorum yapmaktadır: “Onların arasında olmasına ragmen kuşlarımdan hiç birisi waterslager ötüşünü kapmadı”.

Genel Bilgiler

Generalities

Ötüş bilgisi faydalı ve gereklidir. Yeterli ötüş bilgisi olmadan, bir yetiştirici bazı iyi kuşlar üretmiş olabilir, ancak, uygun sesleri değerlendirme yeteneği olmaksızın bunun hiç bir değeri olmayacaktır.

Değerlendirme dahilinde bir teoriyi saf hale koymak için bir çok kuşu dinlemek iyi bir şeydir. Nihayet, teorik bilgi, gerçek değer olarak bir kuşu değerlendirmek isteyen bir kimsenin de olmazsa olmazıdır. Bir kimse, deneyim ile aşağıdaki  iddiayı doğrulamaya muktedir olacaktır: ekseri belirli bir sesi dinlerken, aklına teori  gelir ve onu doğru değerlendirmede sonuca ulaşır.

Kişi aynı zamanda olası sapmaları tanımayı da öğrenmelidir.

Özetle, aşağıdakileri bilmek zorunluluktur:

·        Bütün nağmeleri tanımak

·        Bunları hangi kuşun yaptığını ayırtlamak

·        Onların teorik değerini tanımlamak için tüm pozitif nağmeleri teker teker saymak

·        Onları puan kartında belirtmek için olası sapmaları derhal tanımak

·        Kanarya ötüşünün; sadece yarı aralıklar şeklinde değil aynı zamanda  onun dörtlük, sekizlik ve onaltılık notalar şeklinde müzik notalarına dönüştürülmesinin de kolay olmadığı görülmektedir. Fonetik tüme varım, hartz’da yapıldığı gibi, sesli ve sessiz harflerle ötüş nağmelerini tanımlamaktan ibarettir. Bu son için farklı sessiz harfler kullanılabilir ve farklı sesli harflerle, özel akorların yapısı açıklanabilir.

Ana ses her zaman bir sesli harftir ki bu hareketi nedeniyle belirli bir aksanı ifade eder.

Bir akorun değeri üçe bölünebilirliliğe dayanır.

Bu bölünebilirliliğin anlamı; yeterli, iyi ya da çok iyi demektir.

Bu aynı bölünebilirlilik, olası cezaların tayin edilmesinde de uygulanır: Önemsiz hatalar, ciddi hatalar ve çok ciddi hatalar gibi.

Bazı açık zorlukları azaltmak için, genelde bu üç dereceden biri içine düşen bir ötüş değerini sunabiliriz:

a.     Yüksek, keskin ya da sert

b.    Orta ya da ortalama

c.     Düşük ya da pes

Bunun anlamı:

a.     Yüksek ya da keskin bir ötüşün hiç bir değeri yoktur ve bazen hatalıdır

b.    Oldukça derin (pes): Ötüş iyi değerindedir

c.     Enerjili ancak hala yumuşak olan düşük ya da pes ses( ses organının derinliklerinden çıkan ses): ötüş en iyi kompozisyondadır.

Yukarıda belirtilen üç ses tonu derecelerine ilaveten, ritim ve hareket de vardır.

Biz, icra edilen ötüşün yolunu, temponun yavaş, oldukça hızlı ya da kısmen veya tamamen hızlı olup olmadığını gözlemeliyiz. Buna ilaveten, ana ses yapısı; karışık, orta ya da basit şeklinde ayırtlanmalıdır.

Karışık olan ana sesler, konuşmak gerekirse, basit olanlardan daha fazla puan elde edecektir.

Waterslager/malinois ötüşündeki bazı bölümler; kesiksiz tempo, kesikli tempo ve sakin tempo şeklindedir (makaralı tempo, vuruşlu tempo ve sakin tempo).

Bu konuya turları tanımlarken değineceğiz.

 Birisi bir kuşu dinlerken, resitalin kalitesini tanıması ve onu yaftalaması önemlidir. Değerlendirme daha sonra gelir çünkü önce hangi kuşun öttüğünü gözlemesi gerekir. Ses rengini onaylamak ve istenmeyen sesleri not almak gerekir.

 Ses renginin değerlendirilmesi sırasında, ideal olarak değerlendirilmesi yapılmış olan bir  kuşla kıyaslanması gerekir.

Eğer ötüş; teorideki olası varyasyonlar ve uygun uzunluk ve tekrarlamalar dahil, kusursuz olarak icra edilmişse, o zaman hakem maksimum puanların verilmesini göz önüne alabilir.

Keza, turun an temelinin doğru olması ve fonetik olarak tanımlandıkları gibi birisinin kesin sessiz harfleri fark edebilmesi de gerekir.

Yalnız, waterslagerlarımızda mükemmellik bulunmadığı için birisi bu sınıftaki bir kuşa nadiren rastlayabilir ve iyi bir kulağa  sahip olması ve teoriyi iyi bir şekilde yorumlaması elzemdir.

Layık olmayan bir “şampiyon”u takdis etmekten kaçınmak için dikkatli dinleme ve eleştirel değerlendirme gereklidir.

Su Vuruşu (The Water Beat)

Waterslager ötüşündeki bir kaç ses, genelde su vuruşu ile ilgili herhangibir şeye sahip olmayan sulu aksanlar sunabilir.

Aşağıdaki tanımlama bu konuda yardıncı olabilir.

İçinde sulu özellikleri olan bütün ses tonlarını kapsayan su vuruşları, ana sese hakim olur.

Kanarya ötüşündeki sulu özelliklerle, akan su, kaynayan su benzeri, sıçrayan su sesleri vb sesleri hatırlatan bir nağme şeklinde üretilen sesi kastetmek istiyoruz.

Birini hariç tutmak gerekir, bu da su makara (waterrol) sesidir, çünkü bunun ses rengi vuruş şeklinde değil, makara şeklindedir.

Ana sesteki makaralı tempo ile su sesinin birleşmesi nedeni ile, birisi bu tura, müzikal değeri olduğu düşüncesiyle bir su vuruşu gibi eşit muamele edilmesi gerektiği konusunda mübalağa eder.

Su vuruşları aşağıdaki ana türler şeklinde bölünürler: kesikli, kaynayan ve akan su sesleri.

Bütün bu türler genelde bir noktaya sahiptir: su sesi; bunlar arasındaki fark, vuruşların ritim ve temposunda bulunur. Biz onları kendi aralarından hemen ayırmalı ve tanımalıyız.

Bir başlangıç noktası olarak, gelin kesikli su sesini ele alalım: burada vuruşlar ayrılır. Vuruş seslerinin hiç biri, kendi aralarında herhangibir bağlantıya sahip değildir; aralarında bir boşluk vardır ve bükülmüş bir su sesi ana ses içine yerleşmiştir.

Fokurdama vuruşunda, vuruşlar daha hızlı bir ritme sahiptir ve her biri diğerini çok yakından takip eder; ana ses içinde daha az büklüm vardır ve vuruşlar kesikli türdekinden daha az ayrılmıştır.

Akarsu sesi vuruşunda, vuruşlar birbirlerine çok daha yakın olarak sunulur ve ana ses tonu daha az büklümlüdür.

Hakem sadece su vuruşlarını gerçekten bilmekle kalmamalı, aynı zamanda bu üç su sesi arasındaki farkı da  derhal tanımalıdır.

Hakem, kesikli ya da kaynayan su manasında üretilebilen su vuruşunun bir ana ses tonu olduğu gerçeğini gözden asla kaybetmemelidir.

Fokuradayan su vuruşu kolaylıkla tanınır: Bu sesler, boğazın dibinden gelerek yükselen pes, iyi ayrılmış vuruşlarla ötülür.

Değeri, dinleyiciye verdiği müzikal hoşnutluğa bağlıdır. Su vuruşlarının ses tabanı, OUILLE, AULLE, OU, ya da  OO şeklinde icra edilmelidir.

Bir burgulu su vuruşu, sesin şiddetini bir kreşento yapamak üzere artırır ve sonra kuvvetliden piyanoya (yumuşak) ya da piyanissimoya (çok yumuşak) doğru, dalga yaparak ya da ileri ve geriye sallantılar yaparak gider, bu daha fazla değerlidir.

TURLARIN TANIMLANMASI

Kesikli Su Sesleri (Klokkende):

·        Yeterli, 1 – 12 puan

·        İyi, 13 – 24 puan

·        Çok iyi, 25 – 36 puan

Kesikli ya da ağır ağır ötülen su sesinin özel karakteri, fokurdayan su sesi ile işitilen farklı bir şekildeki ritimdir.

Esas teşkil eden sesler şunlardır: OUILLE, AULLE, OU, ve OO sesleridir. Bazen A, E, I ve U  sesli harfleri kullanılır, ancak bunlar daha az değerlidir. Sessiz harf olarak DL, BL, WL ve GL kullanılır. Bu şekilde ses rengi en iyi şekilde icra edilir. İyi esas teşkil eden seslere  bağlanmış keskin ya da sert sesli harfler de keza bu sesin değerini düşürür.

İyi temel sesli ve iyi bir şekildeki sesler daha iyidir.

Dalgalı kesikli su sesi ve dövülen bir su sesinin ikisinin birden bulunduğunu anlamalıyız. Dövülen su sesi, daha hızlıdır ancak dalgalı olandan daha az kaliteli olmamalıdır.

Dövülen su sesi, KL  ya da GL gibi sessiz harflere sahip olacaktır.  Dövülen su sesini bizlere sunarken genelde, kuşun ötüşü içinde bir çok su sesleri bulunur. Sesler sadece yarı kesikli olursa, tur değerinden kaybeder. Keza bu durumda, sesler sahip oldukları yumuşaklığı ve zenginliği de büyük ölçüde kaybeder ve bunun bir geri çekme diye düşünülmelidir.

Fokurdayan Su Sesi (Bubbling Water Beat – Bollende)

·        Yeterli, 1 – 9 puan

·        İyi, 10 – 18 puan

·        Çok İyi, 19 – 27 puan

Fokurdayan su sesi, waterslager ötüşündeki ikinci ana sestir; kesikli su sesinin sadece bir biçiminin bozulması değildir. Kusursuz fokurdayan su seslerini ötebilen bir çok kuş vardır.

Bu bir makaralı su sesine benzer gibidir ancak yükselen bir tona sahiptir. Birisi bu sesi;  bu turun temel sesi, fokurdama sesi olarak tanımlayabilir. Çünkü her vuruş sesi süre olarak daha kısadır, bu turun ritmi öncekinden çok daha  hızlıdır.

Bu ve kesikli su sesi arasındaki temel fark, gerçekte, vuruşların daha az fark edilebilir olmasından kaynaklanır. Gerçi, fokurdayan su sesi turu kesiksiz tonlar içinde sınıflansa da, bunlar vuruşlar arasında çok kısa kesintilere uğrarlar. Turun değeri, doğru temel tonda üretilen sulu seslere bağlıdır. Tur; O, OU ve U sesli harfleri ve B, W, H ve D sessiz harfleri ile ötülür.

Su etkisi farkedilmiyorsa, kuru bir su vuruşundan söz edilir ve ses değerinden kaybeder.

Akarsu Sesi (Rolling Water Beat – Rollende)

Yeterli, 1 – 6 puan

İyi, 7 – 12 puan

Çok iyi, 13 – 18 puan

Kesikli ve fokurdayan su turlarında olduğu gibi, akarsu turu da bir seri vuruşlardan ibarettir. Fark, hızlandırılmış bir ritimden ileri gelir. Sesler arasındaki aralıklar, fokurdayan su sesindekinden daha kısadır. Kalanına gelince, akarsu turunun yapısı, fokurdayan su turunkine çok benzer; O, OU ve U sesli harfleri ile W, G, D, L, R ve B sessiz harflerini kullanır.

Burada da su efekti, değer bakımından büyük bir etkiye sahiptir.

Bu turun kimliğinin tespit edilmesi, temel tonun uzunluğuna ve seslerin birbiri arkasına dizilim hızına bağlıdır.

I sesli harfini kullanan çok yüksek perde dışında, yüksek ya da düşük müzikal perde içinde sunulmuş olabilir. Tur keza değerini düşüren çeşitlemeler içinde de ortaya çıkabilir, örneğin: yüksek, düz, kuru ve su sıçratma sesi gibi.

A sesli harfi değerini düşürürken sert sessiz harflerin işitilmesi de turu daha az hoş yapar

Su Makara Sesi (The waterrol), akarsu vuruşu içinde sınıflandırılır.

Su Makara (The waterrol), diğer sessiz harflere ilaveten R sessiz harfinin kullanıldığı makaralı bir sestir.

İyi bir su makara sesi dinlenirken, birisi kendini taşlar ya da diğer nesneler gibi engeller etrafında oluşan girdaplar içinde suyun aktığı yerdeki çağıldayan bir dere kenarında hayal edebilir. O kişi, belli belirsiz etrafa su sıçratmaları ile fısıldayan önceden kestirilemeyen dalgaların etkisinde kalır.

Burada, su vuruşlarında bir sorun yoktur, çünkü tur, kesiksiz bir makaradan oluşmuştur.

Su makara’nın ana sesleri, fokurdayan su turundakilerle aynıdır: OU,O ve belirli durumlarda A sesli harfleri.

Sessiz harfler ancak duyulabilir ve R, W, L, G, D ve B harflerini kapsar. Bu sessizler, ikili ya da üçlü bir şekilde seslilerle birlikte kullanılır. Su makara sesi içinde bir yerde R harfi elzemdir. Su makara, akarsu  vuruşunda olduğu gibi puanlanır.

Chor

·        Yeterli, 1 – 6 puan

·        İyi, 7 – 12 puan

·        Çok iyi, 13 – 18 puan

Chor kesikli bir turdur; sesli harfleri kısa ve sesler arasındaki aralıklar belirgin şekilde işitilebilir. Sesleri az ya da çok “CHOR CHOR” gibidir. Sesli harfi O’dur ve sessiz harfleri belirgin çırpıntılı bir CH ve R’dir.

Bazen baştaki sessiz harfler SJ’dir (muhtemelen Ş). Sessiz harfler ve hata sayılan A sesli harfinin kullanılmasıyla ilgili yanılgılar vardır. Bülbül bu turu öter ve bu nedenle bir kez daha waterslagerların ötüşünde tercih edilmiş olur.

Yetiştiricilerin bir çoğu bu gün artık bu turu tanımaktadır. Onlar, bir chor olarak açık bir şekilde ötülse bile onu bir knor olarak alırlar.

Knor

·        Yeterli, 1 – 6 puan

·        İyi, 7 – 12 puan

·        Çok iyi, 13 – 18 puan

Knor, waterslager ötüşü içinde işittiğimiz kadarı ile, genellikle yuvarlanmış bir versiyondur. Tamamen kesiksiz bir makara şeklindeki bir turdur. Harz’ın knor’una karşılık gelir, bir çok farklı varyasyonlar içinde sunulmaz. Genelde, yuvarlanmış bir knor vardır ve gluck aksanlı bir knor’a gluck knor denir.

En değerli türü yuvarlanmış knor’dur. Tur sarmal olursa, buna burgulu knor deriz.

İyi bir knor’un ana sesleri, O ve OU sesli harfleri ile KN ve R sessiz harfleridir.

Kapalı bir gaga ötülmelidir, doğru olmayan sesli harfler daha az değer sapmalarına  ve A ve E sesli harfleri knor’un daha aşağı kalitede olmasına neden olur.

Sesli harflerin bitişik olmadığı ayrılmış knor’lar vardır. Diğerleri, hatalı sesli harflerle oluşturulunca, sulu ya da titrektir.

İdeal bir knor, kapalı, pes, melodic, kuvvetli olan ve çok kısa olmayan bir sestir; bununla birlikte çok uzun da tutulabilir.

İyi bir waterslager knor’u kısa ve “burgulu”dur.

Metalik Sesler ve Tjonken

 

·        Yeterli, 1 – 9 puan

·        İyi, 10 – 18 puan

·        Çok iyi, 19 – 27 puan

Bunlar bir waterslager için karakteristik seslerdir. Metalik sesler hariç, puan kartında bütün turlara sahip bir waterslager %100 ötüş güzelliğine sahip değildir. Metalik sesler büyük aralıklarla ayrılan seslerden oluşmuştur.

Değerli bir metalik ses; ekosuz işitilebilmelidir, ya da bu tur metalik bir ses değildir.

Birisi sık sık her hangi bir rezonans olmadan flütlerin vuruşunu işitebilir ancak, aldatılmış olmazlar: çünkü bunlar metalik sesler değildir.

Metalik sesler hert hangi bir perdeden ötülebilir; onlar başlangıçta T sessiz harfi ile başlar ve NG sessiz harfleri ile bitirirler.Ana sesler; O, OU ve U sesli harfleridir. Eğer metalik ses, O sesli harfi ile birlikte TJ ( sesler ç’ye benzer) sessiz harfleri ile başlıyor ve NK sessiz harfleri ile bitiyorsa, biz bunu bir tjonken olarak değerlendiririz.

Biz bu sessiz harfleri nadiren işitiriz; onlar tedrici olarak ortaya çıkar ancak ortaya çıktıklarında ötüşe büyük bir değer katıyor demektir.

Doğru olmayan sessiz harfler nedeniyle bir çok hata mevcuttur.

Keskin I ve düz A harfleri turun ses ve değer kaybına neden olur. Aynı şey, EU ya da IEU ile oluşturulan anasesler için de geçerlidir.

Titrek metalik sesler daha az bir degree sahiptir ve yüksek ve keskin sesler ceza puanı alabilirler.

Souten Nağmeleri ve  Flütler

·        Yeterli, 1 – 9 puan

·        İyi, 10 – 18 puan

·        Çok iyi, 19 – 27 puan

Flütler, ötüşün olmazsa olmaz bir bölümünü oluştururlar, ançak bir çok flüt onu bozabilir. Ardı ardına ötülen 4 ya da 5 flüt sesi en iyi etkiyi bırakır.

Bir temel sesin uygun olarak uzunluğunu sağlayan sesli harfler uzatılmış   ve aralıkları yeterince uzun olmalıdır.

Soetes dışında, ki bunlar daha yavaş olsa bile, flütler, turlar içinde en yavaş ritime sahiptir. Bunlar, bir sessiz harf ile daha önce oluşturulan bir sesli harf tarafından oluşturulur. En pes sesli harfler, O ve OU, en hoş melodiyi sunar. Başlangıçtaki D ya da T sessiz harfleri keskinlik katabilir. Keskin  ya da tiz flütler bütünlüğe zarar verir. TSI ya da SI gibi harf kombinasyonları cezalandırılabilir.

Souten Nağmeleri, puan kartında flütlerle birlikte sınıflanırlar.

Bunlar flütün bir şeklidir ve bu nedenle puan kartında benzer şekilde değerlendirilirler.

Son bir kaç yıldır bunların işitilmemesine rağmen, bülbülde gelen bir tur nağmesi oldukları düşünülür ve bu nedenle bunların çok cazip oldukları farzedilir. Soutes, unutulmazlardır. Bunlar, pes OU flütleri ile kıyaslanırlar. Bunlar değişik bir ana sesle ötülebilir. Bunlar ve flütler arasındaki fark, buradaki temel ses daha uzundur ve biraz pesten tize geçen bir bükülmeyle ötülür. İlk sessiz harf S ve son sessiz harf T’dir. Ritim, flütlerinkinden daha yavaştır ve ana sesler arasındaki aralıklar daha uzundur.

Wouten Nağmeleri (Woutes)

 

Wouten nağmeleri artık sunulmamaktadır ve pratik olarak yok olmuşlardır. Bunlar puan kartından çıkartılmıştır.

Tjokken and Makaralı Tjokken

 

Tjokken

 

·        Yeterli, 1 – 6 puan

·        İyi, 7 – 12 puan

·        Çok iyi, 13 – 18 puan

Makaralı Tjokken

 

·        Yeterli,  1 – 6 puan

·        İyi, 7 – 12 puan

·        Çok iyi, 13 – 18 puan

Tjokken, kesikli basit sesler katagorisine aittir. Yapısı, temel ses içinde kısa ve su etkisi olmayan kuvvetli bir sestir.

Ana ses, başlangıçta TJ (sesler ç harfinin okunuşuna benzer) sessiz harfleri ile birlikte O ve OU sesli harfleri ile sonunda K sessiz harfidir. Waterslager ötüşünü oldukça etkileyen bir bülbül tur nağmesidir

Arada sırada doğru telaffuz edilmeyen bir tjokken nağmesi işitiriz; Bu, kuş başlangıçta SJ ve sonunda G sessiz harflerini kullanmışsa ortaya çıkar.

Bir A sesli harfi ile tanımlanan Tjokken düzdür ve IO, IOU ve U ana sesleri hatadır.

Ritim, heceler arasındaki uzun aralıklarla yavaş olmalıdır. Bir O sesli harf tabanlı ve belirgin aralıklarla sunulan şekli, iyi bir tjok’tur.

 

Makaralı Tjokken (Rolled Tjokken)

Adının aksine, makaralı tjok, makaralı bir tur değildir. “Tjok” sesi her zaman kesiklidir, ancak ismin orijini, burada vuruşların hızlandırılmış ritiminin bir sonucudur.

Olası hatalar tjok için olanlarınki ile aynıdır. Eşlik eden sesler bazen daha kısadır ve iyi bir sunum, buz benzeri sert bir yüzey üzerinde hızlı bir şekilde sektirilen bir mermerin çıkarttığı tıkırtı ses gibi seslendirilmelidir.

Bir su sesi etkisi, makaralı tjok’un değerini biraz düşürecektir

Waterslager ötüşü bazen; ya hızlı bir iyi tjok, ya da yavaş, iyi bir makaralı tjok gibi tanımlanabilecek bir turu içerir. Bu durumda, puanlar sadece biri ya da öteki için verilir, ikisine birden verilmez. Olumlu çeşitlemeler için birisi, skora 1 puan ekleyebilir.

Schokkel (Berceuse)

·        Yeterli,  1 – 3 puan

·        İyi,  4 – 6 puan

·        Çok iyi, 7 – 9 puan

Schokkel, vuruşları çok ayrılmış olan kesikli bir sestir.

Eşlik eden sesler, bir sallanma hareketi içinde birbirini takip eder ve burada, bu tur ile diğer bütün kesikli turlar arasında fark vardır.

Ana ses, flüttekinde daha kısadır ve bu tur, herhangibir temel ses içinde sunulabilir. A, EU ve E sesli hafleri daha az iyi hatta genizden gelen sesler iken O, OU ve U sesli harfleri iyi seslerdir.

Sessiz harfler, H ya da bazen yumuşak bir B ya da L’dir.

Schokkel’in O ya da OU seslileri ile birlikte H sessiz harfi ile başladığında ve evvelce bahsedilen ayrılmış, sallantılı ritimi kazanmasının çok iyi olduğu düşünülür.

Sert, uzun, genizden çıkan, zorlanmış ya da hastalıklı sesler gibi bazı hatalı sesler vardır. Buna, belirli seslilerin ya da yanlış sessiz harflerin kullanılması  neden olur.

Diğer bir schokkel türü de nemli schokkel ya da sulu schokkel (waterschokkel) denilen türdür. Bu nağme kırsalda bulbul tarafından ötülür. Yapı benzerlidir ancak, ana ses su sesini çağrıştıran bir büküntü içerir. Bu nağmeyi duymak çok hoştur. Bazı kuşlar, ana seste artan ya da eksilen çeşitlemeler sunar.

Schokkel oldukça nadir bir turdur.

Zil Sesleri (Bells Bellende/Clochettes)

·        Yeterli,  1 – 6 puan

·        İyi, 7 – 12 puan

·        Çok iyi,  13 – 18 puan

Ziller, kesikli ve ayrılmış seslerdir ancak, bunlar çok hızlı bir ritimde sunulurlar. Ana ses; başlarken L ve sonunda NG sesiz harfleri ile birlikte en çok U ya da I sesli harfleridir.

Nadir olarak, ziller daha pes temel seslerle ortaya çıkar. Bu durumda, pes zillere sahip oluruz. Bu gün zillerin sınırlı ses tonları sunulduğu göz önüne alındığında, dinleyicinin dikkatine el konması olası değildir.

Kuşlar bazı zilleri ötmeyi sever ancak, bunların aşırı olmasına ya da çok sık tekrar edilip edilmemesine dikkat edilmelidir.

Ziller ötüşe çeşitlilik katar. Mevcut olan bazı hatalı sesler; keskin ya da sert zil sesleridir.

Bir kuş, ötüşte S, ST ya da T sessiz harflerini kullandığında, tur hatalıdır demektir ve ceza puanı verilmelidir.

İyi zil sesleri nadiren işitilir.

Makaralı Zil (Rolled BellBelrol)

·        Yeterli,  1 – 6 puan

·        İyi, 7 – 12 puan

·        Çok ,  13 – 18 puan

Makaralı zil sesi, kesikli basit seslere bağlıdır ve bu bir makaralı tur sesidir. R sessiz harfi ile birlikte U ve I sesli harflerini kullanır

Bu tur sesi ile zil sesi arasındaki fark, onu makaralı hale getiren R sessiz harfinin kullanımındadır. Makaralı zil sesi açık gaga ile ötülür. Bu, turun  geriye kalanını kolaylıkla bozar ve ötüşü olumsuz yönde etkileyebilir.

Bazı sesli ve hatalı sessiz harflerin kullanılması turu sert, genizden çıkartılan, keskin ve kaba duruma sokar.

Makaralı Flüt (Rolled FlutesFluitenrol)

·        Yeterli,  1 – 6 puan

·        İyi,  7 – 12 puan

·        Çok iyi,  13 – 18 puan

Adının aksine, bu tur, makaralı bir ses değildir. Makaralı flüt, kesikli bir tur nağmesidir. Adını, eşlik eden hızlı dizilerin normal flüt ritmine göre çok daha hızlandırılmış olması nedeniyle almıştır. Her eşlik eden ses de keza daha kısadır.

Sessiz harfleri; OU, U ya da I sesli harfleri ile birbirine karışan D ya da TL harfleridir. Her hangi bir perdeden ötülebilirse de U ya da I  sesli harfleri ile en sık orta perde ile yüksek perdeden ve nadiren de O ya da OU sesli harfleri ile daha pes bir perdeden ötülür.

İyi makaralı flütler, gerçek master parçalarıdır ancak kolaylıkla bozulabilirler.

Başlangıçta S, TS, TSJ ya da T sessiz harfleri içeren sert, genizden çıkan, keskin ya da oldukça yüksek perdeden makaralı flütlerin hatalı oldukları düşünülür ve cezalandırılırlar.

Beklenmedik Turlar (Unforeseen Tours)

Bunlar artık mevcut değildir ve puan kartından çıkartılmıştır.

Genel İzlenim (Impression)

Bu, bazı kuşların ötüşüne tamamlayıcı puanları veren bir sınıflamadır. Hakem tarafından kuşa verilen bir olumlu etki mükafatıdır. Kuşun kendini bir doğallık içinde, rahat rahat bir şekilde ifade edip etmediği, çeşitli turlar arasındaki birleştirmelerin ya da bağlantıların düzgünlüğü  ve ötüşün tümünün uyum içinde olup olmadığı konularının  hepsini tanımlar.

Ötüşteki kırılmalar kötü bir etki bırakacaktır. Ötüş, kendiliğinden ve bozulma olmadan ötülmelidir.

Takım Uyumu (Team Harmony)

·        Yeterli,  1 puan

·        İyi,  2 puan

·        Çok iyi,  3 puan

Takım uyum puanları, aynı ötüşü yapan 4 kuşu yetiştiren ve yarışmaya katılan yetiştirici için bir mükafat olarak verilir.

Burada tekrar edelim ki, bu hakemin kulağı ve onun skoru etkileyen yorumlarıdır.

Sonuç (Conclusion)

İdeal kuşa ulaşılamaz. Her zaman ötüşün müzikalitesini olumsuzca etkileyen bazı ayrıntılar bulunur. Hakem sadece sunulan ötüşün olumlu bölümlerini takdir edebilir. Hakem, aynı tur tekrar ötüldüğünde daha once belirlenmiş skordan hiç bir surette puan düşemez. Kuşun kazandığı geri alınamaz. Maalesef, ötüşün bütünü genel izlenim sınıfında konu edilebilir ve  kaç puan düşülüp düşülmeyeceği orada kararlaştırılabilir.

Küçük hatalara ceza verilmez. Kulağa kötü gelen ciddi hamleler not edilmelidir. Hatalar, puan kartında gösterilmiştir, örneğin: hırıltılar, yüksek ve keskin flütler, snetter, snitter, genizden çıkan sesler ile tjip, tjep ve tsiet.

Eğer birisi ceza puanlarını ayırmak isterse, genizden çıkan turlarda yaygın olduğu gibi, bu genellikle açık gaga ile ötülüyorsa ortaya çıkar, ses biçimini bozar. Sesli harflerin biçimi bozulur ve normal ana sesin işitileceği yerde, ya E ya da EU sesli harfleri duyulur.

Kuş hatalı sessiz harflerle ötmeye başlayınca keskin sesler farkedilir. Bu ekseri; flütler, ziller, makaralı ziller ve bazen metalik sesler ötüldüğünde ortaya çıkar. Bu tür hataların puan kartında not edilmesi önemlidir.

Bir çok kuş, nefes alıp verirken biraz hırıltı yapar. Bunlar ciddi hatalar olarak gözönüne alınmazlar. Snetter ve snitter, ciddi hatalardır ve bunlar da tedavi edilmelidir. Tjip, tjep ve tsiet olaylarında, her halikarda waterslager ötüşünden bu hataları çıkartmalıdır.

Unutmayın, değerlendirme yaparken sert olun.; müzikal bir karaktere sahip iyi bir kuş yetiştirmek için, özellikle onları dinleyenlerin hoşlanması için oluşturulan, Yetiştiriciler üzerine yüklenmiş olan bu görevin zor bir doğası olduğu görüşünü gevşetmeyin. Sonuç olarak, iyi bir vicdan ve şerefle, sahip olduğunuz saf ve sağlıklı kuşlarınızı değerlendirebilirsiniz, ancak asla unutmayın ki:

Bu dünyada hiç bir şey mükemmel değildir – hatta güzel ötüş kuşlarımız bile!

                   HARTZ EDEL ROLLER KANARYASI

                        HARTZ EDEL ROLLER CANARY

Alman Roller ırkı, orijinal olarak yaklaşık 300 yıl önce ortaya çıkan bir mutasyona dayanır. Bu zamanda Almanya ile Belçika, Hollanda ve Lüksemburg gibi ülkelerdeki yetiştiriciler, eğiterek bülbül sesli bir kuş ortaya çıkarmak için teşebbüse geçtiler. Normal kanarya sesinin derinleşmeşmesine neden olan mutasyon, onların gayretlerini büyük ölçüde desteklemiştir. Daha sonra, özellikle Hartz Dağlarındaki Alman yetiştiriciler en yumuşak sesli kuşları seçtiler ve sonunda bu gün sahip olduğumuz yankı yapan (hollow) ve yumuşak (mellow) sesli makaralı kuşları elde ettiler. Geleneksel olarak, Roller küçük bir kuştu, ancak günümüz soyları giderek büyümektedir.

 Rollerin ötüş pozisyonu, roller çemberi denilen tünek üzerinde aşağı eğilme şeklindedir. Rollerlerin, Gloster Fensi için ana ırklardan birisi olduğu iddia edilen ve evcil hartz tepelisinin atası olan bir tepeli türden geldiği de söylenir.

Rollerlerin yeşil,  sarı- yeşil abraş, tarçıni, sarı-tarçıni abraş, sarı, gri, beyaz-gri abraş, kula, beyaz- kula abraş ve beyaz renklerine izin verilir. Kuşların keza faul ve az lekeli olanlarına da izin verilir. Yani, koyu renkli bir kuşun az bir açık renge sahip olmasına ya da açık renkli bir kuşun az biraz koyu lekeye sahip olmasına izin verilir. Kula renkli kuşların beyaz zemin üzerine tarçıni rengi elde etmede kulanıldığı belirtilir. Sarı zeminli  erkekler renk olarak biraz daha koyu renkli ve sarı zeminli dişiler biraz daha açık renkli olacaklardır.

Rollerlerin kırmızı faktörlü kanaryaları elde etmede deneysel olarak kullanıldıkları söylenir. Deneyler roller kanarya ile kırmızı isketenin (Carduelis cucullata) melezleme çalışmalarını kapsar. Kırmızı zeminli rollerler bazen Avrupa’daki COM yarışmalarında ötüş ve renk sınıflarında önce ötüş kuşları daha sonra da renk kuşları olarak yarışır.

                                                            -TARİHÇE-

Bütün kanaryalar gibi Roller Kanaryası da Atlantik Okyanusu’ndaki Kanarya Adaları’nda doğal olarak yaşayan küçük yeşil bir ispinozdan gelmiştir. İspanyol askerlerinin burayı ele geçirmesi ile ve denizciler bunları 1496 yılı kadar erken tarihlerde sevdikleri kadınların şerefine İspanya’ya getirdiler. Ötüşlerinin güzelliği ile bilinen bu küçük şeker kuşlar, öyle çabuk kibar kimseler arasında revaçta oldu ki, aristokratlar arasında altın bir kafes içinde bir kuşu  hanımlarına hediye olarak veren bir denizciye sahip olmak bir görgü kuralı idi.

Yaklaşık 500 yıl önce denizciler Kanarya Adaları’ndan yakaladıkları güzel ötümlü kuşları İspanya’ya getirdiler. Bu küçük hayvanları satarak para kazanmaları, muhtemelen İspanyol keşişlerinin kanaryaları üretmeye başlamalarının asıl nedeni oldu. Bunlar öncelikle öten erkekleri satmaya başladılar ve dişi olanları ise üretim için kendilerinde tuttular. Ancak bir süre sonra İtalyanlar bazı dişi kuşları da elde etmeyi başardılar. Bundan sonra kanaryalar tüm Avrupa’ya yayıldı. Özellikle Tyrol’deki madenciler kanarya kuşlarını üretmede uzmanlaştılar. Seyehat eden satıcılar popüler tüccarlara kuşlarını satmak için Avrupa içinde turladılar. Tyrollü madenciler ekonomik olarak zayıfladıklarında, madenciler yeni madencilik endüstrisinin gelişmeye başladığı Hartz Dağlarının kuzeyine gittiler. Gittikleri yerlere bu öten kuşlarını da yanlarında götürdüler ve onları üretip satarak yan gelir elde ettiler. Üretilen kanaryaların kalesi St. Andreasberg şehri idi.

Burası son yüzyılın ortasında adi kanarya diye tipik olarak Hartz Roller Kanaryası’nın içinde geliştirildiği yerdir. Belirgin melodik ötüşlü kuşlar içinde Hartz Roller ortaya çıktı.

Yüz yıllar boyunca çok şekilde ve renklerde ırk kanaryaları selektif olarak üretilmesine rağmen, bunlar orijinal olarak ötüşleri için üretildiler. 17. Yüzyıl ile birlikte, Tyrol bölgesinde çok büyük ölçekte bir kanarya ticareti başladı. Tyrol’lu kuş severler seyehatleri esnasında bunları bütün Avrupa ülkelerine hatta Rusya, Türkiye, Mısır ve İngiltere gibi uzak ülkelere götürdüler. Sonuç olarak bunlar Almanya’daki Hartz Dağları’na geldi ve burası köken olarak Alman Roller’in ( Hartzer Edelroller)  ticari yatırımının yapıldığı bir yer oldu. Büyük kuş satıcıları küçük Hartz Dağı şehirlerindeki tüm yetiştiricilere kartvizitlerini ya da alıcılarını gönderdiler. Saf bir sese ve yumuşak tonlara sahip olan kuşlar, açık gaga ile yüksek sesle öten kuşlara göre daha yüksek fiyatlarda gelir getiriyordu. Sonuç olarak açık yürekli Hartz Dağı yetiştiricileri, daha büyük karlar elde etmek için kaliteli ötüş kuşlarını üretmeye koyuldular. Bazı kuşların mükemmel bir kulağa ve taklitçilik yeteneğine sahip olduklarına işaraet edilmiştir. Önceleri bülbül, tarla kuşu ve diğer ünlü ötücüler hoca olarak kullanılmış, daha sonra flüt gibi müzikal enstrümanlar ve hünerli kuş organı  denilen bir cihaz kullanılmıştır. Dikkatli bir üretim, seleksiyon ve ders verilmesi ile Roll ve Tur  diye bilinen ön üç farklı nağmeyi ötebilen bir kanarya soyu elde edilmiştir. Günümüz Roller Kanaryaları bu kuşların torunlarıdır. Erkekler boğazdan gelen tüm nağmeleri gagası kapalı olarak öter ve ötülen nağmelere yarışmalarda Roll ve Tur ötüşlerinin kalitesine ve ötüşünün sanatkarhane  olarak icra edilip edilmemesine  göre puan verilir.

                  

Kuzey Afrika’nın batı kıyılarında, Kanarya Adaları’ndan gelen Kanarya Kuşları’nın izlediği yol.

Roller kanaryası ötüş kanaryaları bölümünün ana ırkıdır. Bunlar yarışmalarda sevenlerine  ırk, şekil ve tüy durumuna ve hatta renklerine göre           sunulur.

Sağlığı yerinde olan bütün erkek kanaryalar ırkları ne olursa olsun öterler. Bunların nağmeleri bütün ırkların kökeni olan vahşi kanaryadan geliştirilmiş, içten gelen doğal bir ötüştür. Bu günkü Roller Kanaryası’nın ötüşü de terbiye edilmiş ve birkaç bölüme ayrılmış bir ötüştür. Büyük terbiye gerektiren ve doğuştan gelen ötüşünün örneği nağme dizisinin uzatılması ile birlikte ses tonunun kalitesi ile ölçülür. Orijinal olarak bir kanaryanın belirli sesleri taklit etme kabiliyeti; bu gün kabul edilmiş repertuarı kesin ve açık biçimde ifade etme üzerine önem kazanmıştır.

Roller’in tarihi İspanyollar tarafından üretilen kanaryaların İtalya’ya ihraç edildiği 19. Yüzyılın ortalarına kadar gider. Roller Kanaryası’nın 1842 yılında Fas’ın kuzey kıyılarında batan bir geminin enkazından kaçan kuşlardan türemiş olduğu rivayet edilir. Bu kuşlar buradan tüccarlar vasıtası ile Belçika ve Almanya’ya getirilmiş ve burada Hartz Dağları ve St. Andreasburg’un ücra alanlarında yaşayan köylüler tarafından satın alınmıştır. Hartz Dağları alanından Roller Kanaryası ve St Anreasburg’dan da Waterslager Kanaryası olmak üzere iki ötüş tarzı sunan kanaryalar geliştirilmiştir.

Roller Kanaryaları ile başarılı bir yarışmacı olmak için yetiştiricinin müzik notaları ve tonları arasındaki farkı ayırt edebilmelidir. Eğer ton sağırı iseniz Roller Kanaryası yetiştirmemenizi öneririz.

Kanaryanın ötüşü, kuşun boğaz kasları tarafından üretilen bir dizi vuruşlar serisi tarafından ortaya çıkar. Tıpki insanlarda olduğu gibi, nasıl ki bazısı bas (kalın)  bir sesle ya da tiz bir soprano (ince kadın sesi) sesi ile konuşanlar varsa, kanaryanın ötüşü de doğal olarak tiz ya da pes olabilir. Terbiye edilerek hem insanlar ve hem de kanaryalar tarafından üretilen seslerin erim konağı artırılabilir. Roller Kanaryası’nın ötüşü toplam 13 nağme pasajına bölünmüştür. Bu nağmeler insan kulağının tanımlayabileceği seslere göre adlandırılmış ve dağıtım temposuna yani vuruşuna göre sınıflandırılmıştır. Başlangıçta bu gün tanımlanan nağmeler çeşitli şekillerde kurulan ve ev yapımı rüzgar aletleri ve su cihazlarının devamlı şekilde çalınması ile geliştirilmiş ve genişletilmiştir. Bu nağmelerin beş tanesine roll ötüşleri ve diğer sekiz tanesine de tur ötüşleri denir. Tur terimi insan kulağının sezebildiği, rol terimi ise insan kulağının kaydedemeyeceği tempodaki dağıtım hızının yüksek olduğu nağme pasajlarını tanımlamak için kullanılır. Roller Kanaryası’nda istenen sadece rol ve tur nağmelerinin mümkün olduğunca çoğunu ötmesi değil bununla birlikte doğru sesli harfleri ve sessiz harfleri kullanarak her nağmenin layıki ile ötmesi istenir. Nağmelerin kalitesini biraz daha irdelersek, her bir pasajın üç ses aralığına bölündüğünü görürüz. Bunlar; a. Gür (kalın) tonların istendiği alt, b. Daha tiz notaların duyulduğu yerde orta ve üst. Bunlardan en revaçta olan nağmeler ve bu nedenle bir yarışmada puanların en yüksek değerlerini taşıyanlar daha alt ses aralığında olanlardır. Tiz ses aralığındaki nağmeler daha düşük değerli puanlara sahiptir.

Roller Kanaryası’nın çeşitli nağmelerine verilen isimler aşağıdaki gibidir (Bunlar Alman ekolünden etkilenmiş isimlerdir):

1.       Rol Nağmeleri: Hollow Roll, Knorr ya da Bass Roll, Bell Roll, Water Roll ve Glucke Roll’dur.

2.      Tur Nağmeleri: Glucke, Water Glucke, Hollow Bell, Schokkel, Flutes, Bell, Deep Bubling Water ve bu gün mevcut olmayan Koller’dir.

Alt ses aralığında ötülen nağmeler şunlardır:

1.       Klingel,

2.      Klingelrollen.

Orta ses aralığında ötülen nağmeler şunlardır:

1.       Holhklingel,

2.      Pfeifen,

3.      Glucken,

4.      Schokkel.

Üst ses aralığında ötülen nağmeler de şunlardır:

1.       Holhrollen,

2.      Knorren,

3.      Wassertouren.

Bunlardan Hollow Roll, Bass Roll, Glucke Tur, Water Glucke Tur, Glucke, ve Schokkel alt ses aralığında ötülse de orta ses aralığında da ötülebilir. Water Roll ve Deep Bubling Water Tur nağmeleri orta ses aralığından alt ses aralığına kadar ötülür. Flüt Turları her üç ses aralığında, Hollow Bell Tur orta ses aralığında ve Bell Roll ile Bell Tur üst ses aralığında ötülebilir. Hollow Bell üst ses aralığında ötülürse Bell Tur olur.

Kullanılan sesli harflerle tertip edilen nağmeyi öten kuşun ses tonu icraanın kalitesini belirler. Kullanılan sesli harflerin sırası U-O-A-I-E’dir. Bu sesli harfler müzik ahenkliliğine katılan yarı ünlü ve ünsüz harflerin mükemmel bir şekilde dengelenmesi ile birlikte her tur ve rol nağmesi için resmi standart nağmeye uygunluğu da istenir.

Nağmelerin her biri ünlü ya da yarı ünlü ve ünsüz harflerin bir kombinasyonunu kapsamalıdır. Bunların bazısı bir nağmenin başından sonuna kadar sabit olmalıdır. Diğerleri koşullara bağlı olarak değişebilir (örneğin alt ses aralığından orta ses aralığına kadar olan ses perdesindeki değişim gibi). Kullanılan güncel kombinasyonların düzenli olarak dinlenmesi gerekir. Bu sayede bular kolaylıkla ayırtlanabilir. Bu şekilde belirli pasajları bozduğu zannedilen küçük hataların ortaya çıkması da en iyi şekilde öğrenilebilir.

Roller Kanaryası ötüş kanaryası olmakla birlikte Avrupa’daki yarışmalarda ayrıca renk kanaryası olarak da değerlendirilir. Kuş önce ötüşü için jüri önüne çıkar, daha sonra başka bir kafese alınarak, onu fenotip olarak ele alan diğer bir jüri tarafından puanlanır.

                      SPANISH TIMBRADOS CANARY

                                   

En eski ve resmi olarak tanınmış en yeni ötüş kanaryası İspanyol Timbrado’dur. En eskidir, çünkü içlerindeki bazı nesillerin  biraz daha büyük olmasına rağmen özellikle küçük boyutu ve çınlayan zil sesi ile orijinal olarak Kanarya Adalarından ithal edilenlerle aslında aynı kuştur. En yeni ırk olduğu da düşünülebilir. Çünkü, Kanarya Adalarından getirilen kanaryalar bu gün hala ırk içinde çaprazlanmaktadır ve bunlar 1940’lar 1950’lere kadar Uluslararası yetiştiriciler ve COM tarafından resmi olarak tanınmamıştı. Timbradao yetiştiricilerinin amacı, daha çok tenör konağında ve metalik aksanlı, tatlı ve lirik sesli  bir kuş üretmekti. Timbradolar; devamlı öten bir tür (makaralı turlar ötenler), kesikli öten bir tür ( makaralı olmayan turlerı ötenler) ve ortaç bir tür ( birkaç makaralı tur ötenler) şekinde ortaya çıktı.

Devamlı öten Timbradonun ötüş duruşu ya da şekli, kesikli öten timbrado öterken tünek üzerine aşağı doğru eğilirken boğazını orta derecede şişirerek oldukça dik pozisyonda durur.

Timbradolar, tepeli ve tepesiz türlerde olabilirler. Tipik timbrado tepesi, temel olarak şekil olarak, üç köşeli bir şapka gibi kafaya oturmuş, üçgen biçimlidir. İdeal tepenin ön bölümleri biraz gaga üzerinde bir köşe oluşturur, daha sonra gözleri kapatmaksızın geriye doğru kafanın her iki tarafında kulakların arkasında  diğer iki köşeyi oluşturmak üzere kafa üstünü süpürür. En iyi örneklerde bu, sıkı ve zarif bir tepe oluşturur. Tepe her hangi bir renkte olabilirse de ekseri görülen açık renkli bir kuş üzerine kırçıl ya da aralıklı koyu renkli olanlardır. Kanaryalardaki tepeli mutasyonların 1700’lü yıllara dayandığı rivayet edilir. Eski bir inanışa göre iki tepeli kuş birbileri ile asla eşleştirilmemelidir; aksi takdirde ya ölü faktör ya da kellik faktörü ortaya çıkabilir.

Timbradoların; yeşil, sarı-yeşil abraş, tarçıni, sarı-tarçıni abraş , sarı, mavi, beyaz- mavi abraş, kula, beyaz-kula abraş ve beyaz renklerde olmalaına izin verilir. Aynı zamanda kuşların faul ve azlekeli olanlarına da izin verilir. Bunun anlamı; bu kuşlar üzerinde hafif bir açık renk bulunan ekseriyetle koyu renkli, ya da üzerinde az bir koyu renk bulunan ekseriyetle açık renkli kuşlardır. Kula renkli kuşların beyaz bir zemin üzerindeki tarçıni renk için kullanıldığı not edilmektedir. Sarı zeminli erkekler, renk olarak biraz daha koyu renklidirler ve sarı zeminli dişiler biraz daha az yoğun renkli olurlar.

Yukarıda belirtilen renklerin hepsi, tepeli ve tepesiz türlerde bulunabilir. 

İspanyol timbrado kanaryası, İspanya’da 1940’ların sonlarında Kanarya Adalarının kanaryası ile  İspanyol ötüş kuşunun eşleştirilmesinden elde edilmiştir. Sonuçta İspanyol kastenetlerinin çıkardığı seslere benzeyen çok belirgin ötüşü olan bir kuş ortaya çıkmıştır. Bu kanaryalar ötüşleri için yetiştirilirler ve dinlemesi hoş ve tatlı olan ötüş kanaryalarının en yüksek sesli kanaryalarıdır. Bunların hem erkekleri ve hem de dişileri öterlerse de tam ötüşü erkek olanlar sunarlar. Bunların ortalama uzunlukları  12,5 cm’nin hemen üzerindedir (5 inç).

                       FAS FLAVTA KANARYASI

                              MARROCEAN FLAWTA CANARY

Fas Flawta Kanaryası; Spanish Timbrado X Waterslager X Hartz Roller kanaryalarının birbirleri ile eşleştirilmeleri sonucu elde edilmiş olmalıdır. Bu konuda güvenilir bir kaynak bulmak zordur. Bazı internet kaynaklarında kuşun ; Kanarya Adaları Kanaryası X Alman Shepherd X Hartz Kanaryası eşleştirilmelerinden elde edildiği bilgisi vardır. Eğer Fas Flawta kanaryasının ötüşünü dinlerseniz, kolaylıkla Roller ve Waterslager nağmelerini fark edersiniz.

Fas Kanaryası olan “Flawta”, Fas’taki eski yetiştiriciler tarafından birkaç yıl süresince ötüş kanaryalarının birbirleri ile çok sayıda eşleştirilmesi ve bunların  seleksiyona tabi tutularak  elde edilmiştir. Gerçekten de, bu kuş görünüşü ve renginden çok ötüşü ile diğerlerinden ayrılır. Bu kuşun sarı, yeşil, beyaz, gri ve abraş renkleri mevcuttur. Fas kanaryası Flawta, bilimsel adı “Serinus canarius” olan Ötücü Kuşlar (Passeriformis) sınıfına bağlı İspinozgiller (Fringillidae) ailesinden bir kuştur. Genetik olarak, yetiştiricilere göre, Kanarya Adalarının Kanaryasını; Alman shepherd, Hartz ve Spanish Timbrado ile eşleştirerek elde etmişlerdir. Ötüş özelliklerini bu atalarından miras almakla birlikte Faslı amatör yetiştiriciler tarafından tarla kuşu (lark), baştankara (tit), bülbül ve diğer Fas ötücü kuşlarının bazı değerli nağmeleri de bu değerli kuşun nağmeleri             arasına sokulmuştur. Flawta Ötüş Kanaryası’nın önemli nağmeleri şunlardır :

Tur Nağmeleri         Fasca Adlandırılmaları

Flawtapelle                   Tbait ya da taaded

Flawtabellen                Walwal

Flawtatjokenro            Sanassel

Flawtatjok                     Pio-pio

Flawtastaaltonen         Nwaques

Flawtawouten              Twatwet

Flawtafluten                 Nynate

Flawtaschokkel            Laàmiriate

Ipon ipon                       Ipon ipon

Gouadi gouadi             Gouadi gouadi

Msqui msqui                Msqui msqui

Rbbi rbbi                       Rbbi rbbi

                            RUS ÖTÜŞ KANARYASI

                                   RUSSIAN SINGER CANARY

                                       

-TARİHÇE-

Russian Ötüş Kanaryası’nın tarihçesi, üç yüzyıldan daha fazla değildir. Ne yazık ki, Russian Ötüş Kanaryası; eşsiz ötüşlü, en iyi modülasyon setli, ilerleyen ve en göze çarpan ötüşlü bir kuş olmasına rağmen, dünyada hemen neredeyse hiç bilinmemektedir.

 Rusya’da Moskova ve diğer şehirlerde görülen kanaryalar ilk kez Almanya, Tyrol’dan 18. Yüzyılda getirilmişti. Rusya’daki kanarya sevenler bu kuşların sesi ve nağmelerinden beğendiler. Bu kanaryalar Rusya’ya gelmeden önce, buradaki kuş severler; saka, iskete, tarla kuşu, baştankara, kiraz kuşu, keten kuşu, ötleğen vb gibi yabanıl kuşları kafeslerinde besliyorlardı. Kısa bir süre sonra, bu yetiştiriciler yakaladıkları yabanıl kuşlar ile Tyrol Kanaryalarını bir arada beslemeye başladılar. Kanarya Sevenler, genç erkek kanaryaların yabanıl kuşların ötüşlerini çok iyi taklit ettiklerini fark ettileri memnuniyetle söylenebilir. Ruslar, Tyrol Kanaryalarını sevdiler. Çünkü, bu kuşlar, iyi sesli yabanıl kuşları kolaylıkla taklit ediyordu. Bunların taklit yetenekleri, bakımları ve üretilmelerinin kolay olması nedeni ile sonuç olarak ülkede çok popüler oldular. Bu zamanda, Tyrol Kanaryaları yüksek bir sese sahipti. Rus yetiştiriciler yeni tür yumuşak melodik sesli öten kanaryaları seçmeye başladılar. Onlar, kendilerine öğretilen farklı metotları kullanan tatlı yumuşak sesle öten erkek kuşları seçtiler. Gözlemlerin sonucu olarak, yetiştiriciler, Kiraz Kuşu’nun trillerini en iyi taklit eden kanaryalar konusunda bir sonuca geldiler. Bu kanaryaların tirilleri doğaçlama olarak yapma kabiliyeti göstermeleri büyük bir sürpriz oldu. Yavaş yavaş, yetiştiriciler sadece kiraz kuşu’nun değil aynı zamanda baştankara, tarla kuşu ve kum çulluğu’nun ötüşlerinden de hoşlanmaya başladılar. Bu tip kanaryalara ekseri, “Orman Radyosu” ( Forest Tuner ) denirdi. Daha sonraları, Kiraz Kuşu’nun nağmelerini taklit etmede büyük yetenekleri olması ve açık gaga ile ötmeleri nedeni ile, Rus kanaryalarına “Kiraz Kuşu Radyosu” adı verildi. Kiraz Kuşu’nun nağmesi 19. Yüzyılın sonunda geliştirildi. Rus yetiştiriciler; Tyrol kanaryalarının yerel Rus yabanıl kuşlarının ötüşlerini takit ederek öttüklerini düşündüler. Onlar, kanaryaları, aynı zamanda, özel flütler, orglar ve diğer aletleri kullanarak eğittiler. 20. Yüzyılın başlarında Moskova’da ötüş kanaryalarının yarışması yapıldı. Pavlovo-on- Oka, Nizhniy Novgorod ve Petersburg, Russian Singer Kanaryası’nın en sıcak üretim ve sergileme yerleri oldu.

Rus Kanaryaları sadece istisnai ötüşleri ve taklit yetenekleri için üretilirler. Üretimde görüntüye daha az önem verilir, asıl değerlendirilmeye alınan yanları ötüşleridir. Rus Kanaryalarının renk olarak sarı ya da beyaz olması arzu edilir. Bu kuşlar; üçlü Baştankara, Büyük Baştankara, Küçük Baştankara, Sarı Kiraz Kuşu, Tee, Kumru Ötüşü ve Depsit ( Cırcır böceği benzeri bir ses ) dahil “tur” ötüşü nağmelerinin serisine sahiptir. Bunların ötüşleri; çeşitli ziller, flütler ve makaraları da kapsar. Avrupa Bülbülünün nağmelerini ötmesi, yarışma standartında kabul edilmez.

                RUS ÖTÜŞ KANARYASI’NIN NAĞMELERİ

Rus kanaryaları ötüşleri için üretilirler. Ötüşleri, 10 – 15 kadar yüksek tonlu tur nağmelerini kapsar ve 45 – 60 saniye esnasında icra edilir. Rus kanaryası’nın öttüğü farklı seslere ekseri, bir yaban kuşunun adı verilir ya da fonetik olarak kuşun öttüğü sese benzetilir. Rus ötüş kanaryasının değerlendirilmesi tamamen nağmelerinin ve turlarının tanımı ile ilişkilidir.

Aşağıdaki  puanlar ve ödül kartı görülmektedir. Rusya’da yapılan yarışmalarda belirtilen puan aralıklarında derece yapmış kuşlara karşılarındaki ödüller verilmektedir.

Ödül Puanlar
Büyük Altın Madalya 61 – 70
Küçük Altın Madalya 51 – 60
Büyük Gümüş Madalya 45 – 50
Gümüş Madalya 37 – 44
Bronz Madalya 30 – 36
Diploma 24 – 29

                     AMERİKAN ÖTÜŞ KANARYASI

                      The American Singer Canary

Amerikan Ötüş Kanaryaları, 1930’lu yılların başlarında Roller Kanaryası ile Border Fensi kanaryasının eşleştirilmesinden elde edilmiştir. Roller’in Border kanına ideal oranı yaklaşık %69’a %31 kadardır. Bundaki amaç, 1- ötüşü insan kulağına hoş gelen, çok çeşitli nağmelere sahip, ne çok yüksek ne de çok sert sesli olan  ve 2- güzel görünüşlü ya da tipli 14,5 cm (5 ¾ inç) uzunluğunu geçmeyen, ev kanarya beslemeyi  sevenleri ortalama memmnun edecek sıkı tüylü bir kanarya elde etmekti. O zamandan bu yana bazı yetiştiriciler diğer ötüş kuşu ırklarından gelen soylarını da dahil ettiler. Roller, Border ya da diğer ırklardan gelen kırmızı faktörlü kuşlara izin verilirse de yarışmaya katılacak kuşlarda renk maması ile beslenmiş kuşlara izin verilmez. Keza tepeli kuşlar yasak olmamasına rağmen bir hakem bu durumun yarışma kurallarını bozan işaretli ya da yetiştirici tanımlı bir kuşa işaret edebileceğini belirtebilir.

Amerikan Ötüş Kanaryaları’nın yeşil, abraş yeşil sarı, tarçıni, abraş kahverengi sarı, sarı, mavi (gri), abraş beyaz gri, kula, abraş beyaz kula, beyaz, kırmızı yeşil, abraş kırmızı yeşil, kırmızı tarçıni, abraş kırmızı tarçıni ve kırmızı renklerine izin verilir. Kuşların keza, faul ve az lekeli olanlarına da izin verilir Yani, bunlar çoğun  açık renk bir leke ya da koyu renk lekeli açık renkli kuşlardır. Kula renkliler beyaz zemin üzerine tarçıni için kullanıla bir renk olduğunu unutmayın. Sarı zeminli erkekler renk olarak biraz daha koyu ve sarı zeminli dişiler açık renkli olabilirler. Bununla birlikte, birkaç Ameriken Ötüş Kanaryası soyu, cinsiyetten bağımsız olarak miras aldıkları sert ve yumuşak tüylü türlerden gelmiştir.

American Singer Kanaryası; kulağa hoş gelen, melodik ve çeşitli nağmeleri ötebilen Amerika Birleşik Devletleri’nde geliştirilmiş bir ötüş kanaryası ırkıdır.

Massachusetts Bölgesi’nden 1930 yılında Boston’lu bir grup kadın tarafından geliştirilmesinden bu yana Amerika Birleşik Devletleri’nin en sevilen kanarya ırklarından biri olmuştur. Border ırk kanaryası ve Roller ötüş kanaryasının eşleştirilmesi sonucu ortaya çıkan American Singer Kanaryası; her iki ırkında en iyi yanlarını, yani Roller’in müzikal ötüşüne ve Border’in hoş görünüşüne sahip olmuştur. Ötüşü Roller’den daha yüksek , ancak Border’den daha yumuşak tonlardadır.

Geçen 70 yıldan bu yana, American Singer Kanarya yetiştiricileri ırkın gelişiminde büyük atılımlar yapmıştır. Ötüşteki gelişmelerin sonucu, yüksek kalite ötüş için önemli olan bu günün ötücülerini üretmiştir. Dünün bazen yüksek ve atılgan Amerikan Singer’ların yerini çeşitli, melodik ötüşlü kuşlar almış ve her şeyden önce American Singer Kanaryasının olağanüstü serbest ötüşü değerlendirilir

American Ötüş Kanaryası’nın  Fiziksel Standardları

1943 yılında American Singer Kulübü tarafından kabul edilen standardlar aşağıdaki gibidir:

Boyut: Ya kafa üstünden kuyruk ucuna kadar, ya da gaga ucundan kuyruk ucuna kadar olan  ölçüm 14,5 cm (5 ¾  inç) olmalıdır.

Duruş: Canlı, atik ve korkusuz, ötüş pozisyonunda değilken kuşun duruş açısı dikeyle 350 – 450’lik açı yapmalıdır. Roller Kanaryası’nın ötüşte iken dikleştiği açıda değil.

Kafa: Yuvarlak, çok fazla domlaşmış olmamalı,

Gaga: Orta büyüklükte,

Gözler: Yuverlek ve merkezi yerleşmiş,

Ense ve Boyun: Tam ötüş durumu genişliğinde,

Omuzlar: Çıkıntılı,

Sırt: Yuvarlak, çok fazla düz değil,

Kanatlar: Orta uzunlukta,

Göğüs: Yuvarlak ve dolgun,

Uyluklar: Orta uzunlukta,

Bacaklar: Orta büyüklükte,

Kuyruk: Orta uzunlukta, kapalı,

Tüyleri: Sıkı.

“Bilgiler kanaryalardunyasi.com’dan alınıp düzenlenmiştir.”