KUŞLARDA DNA TESTİNE GÖRE EŞEY TAYİNİ

Kuşlar, cinsiyet tanımlamasını görünüşe göre gerçekleştirmek zordur.  Dünya üzerindeki kuşların %50’sinin erkek ve dişide erişkin haldeki görünümlerinin birbirine çok yakın olduğu tahmin edilmektedir. DNA analiz yöntemleri kullanılarak cinsiyet tanımlaması bu hallere bir çözüm olarak görünmektedir.

Kuşlarda, erkeklerdeki Z kromozomuna ek olarak, dişilerde W kromozomu da bulunur. Korunmuş CHD geninin PZR yöntemi ile çoğaltılması yoluyla kuşlarda kesin bir cinsiyet ayrımı yapılabilir. (Doosti .A ve ark.,2009)

 

İki bant görülürse dişi tek bant görülürse erkektir. Bu sonuçlar % de yüzdür. Genomik DNA tüylerden izole edilir. Moleküler teknikler kullanılarak kanaryaların cinsiyeti tayin edilir. Böylece Hazirandan Ekim ayına kadar cinsiyet belirlenmesi beklenmez. Bu da üreticiye zaman kazandırır ve gereksiz tartışmaları ortadan kaldırır.

Kucukbahar.com 2017-11-15T10:27:49+00:00